Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 februari 2005

Executive Education vid Handelshögskolan blickar österut

Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm – under samgående med IFL -fördjupar samarbetet med sin systerskola i Riga, Stockholm School of Economics in Riga. Gemensamma nätverksträffar drar nu igång för att utöka utbytet mellan deltagarna på de Executive MBA-program som erbjuds i Stockholm respektive Riga.

En första nätverksträff äger rum i Riga idag. 17 deltagare från Stockholm finns på plats för att delta på seminarier om Lettlands ekonomi och senaste utveckling samt ta del av den senaste forskningen i affärsattityder bland lettiska och ryska entreprenörer.

Tidigare i veckan besökte deltagare från SSE Rigas Executive MBA-program Handelshögskolan för att lyssna till föreläsningar av Ola Ahlvarsson, entreprenör och känd som pionjär inom europeisk Internethandel, och Kjell A. Nordström, medförfattare till böckerna “Funky Business” och “Karaoke Capitalism”.

Executive Educations MBA-utbildningar rankas högst i Norden av Financial Times och ges med tre olika inriktningar: General Management, Business Development & IT och Health. Se executiveeducation.hhs.se alternativt www.hhs.se.

……………………………

Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB är under sammangående med IFL – Institutet för Företagsledning. Tillsammans skapas ett av Europas största institut för ledarskapsutbildning. Företaget finns representerat i Sverige, Norge, Finland, Belgien och Ryssland och är systerbolag till SSE Riga i Lettland.

Handelshögskolan i Riga (Stockholm School of Economics in Riga) invigdes 1994 och startade då sin civilekonomutbildning för studenter bosatta i Estland, Lettland och Litauen. Sedan 2002 driver högskolan också ett magisterprogram i Business Administration för personer i managementpositioner. För mer information om dessa och andra aktiviteter vid högskolan hänvisas till www.sseriga.edu.lv.
…………………………..

Kontaktinformation
Peter Rovér, marknads- & informationschef, Handelshögskolan i Stockholm Executive Education AB
Tel: 070-249 42 24 / 08-736 97 96
E-post: peter.rover@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera