Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 februari 2005

Lika ledarutveckling inom olika organisationer

Inom svenskt arbetsliv råder stor tilltro till den egna organisationens ledarutveckling, men inte till andras. Peter Nilsson, Umeå universitet, kan nu visa att organisationernas utbildningar är väldigt lika, trots att de ofta är skräddarsydda.

Många organisationer i Sverige satsar mycket pengar på att ta fram interna program för ledarutveckling. Man anser att den interna ledarutvecklingen håller hög kvalitet, men har inte någon större tilltro till andra organisationers chefsutbildning. Trots att internutbildningen ofta är specialgjord, kan nu Peter Nilsson vid Umeå universitet visa att likheterna är stora mellan olika organisationers interna program. Likheterna går dessutom tvärs över bransch- och sektorsgränser inom svenskt arbetsliv.

Peter Nilsson har i sin avhandling studerat ledarutveckling inom svenskt arbetsliv. Han anser att likriktningen delvis kan förklaras av att personer som ansvarar för ledarutvecklingen inom olika organisationer har en liknande utbildningsbakgrund. Dessutom härmar man konsulter, högskolor och andra organisationer, och försöker anpassa tillvägagångssättet till den egna organisationen. Enligt Peter Nilsson blir det ungefär som att leka följa John, där man försöker följa någon form av ideal, men på sitt eget speciella vis.

För de chefer som stannar kvar inom en organisation kan det finnas stora kompetensvinster med att delta i intern ledarutveckling. Peter Nilsson menar också att utbildningen används som ett medel för att påverka chefernas prestation och på sikt organisationens produktivitet. Men i jakten på ett chefsjobb utanför den egna organisationen är det tveksamt om utbildningen ses som en merit. Organisationer efterfrågar nämligen mycket sällan den typen av erfarenheter när de rekryterar chefer externt.

Fredagen den 25 februari försvarar Peter Nilsson, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Ledarutveckling i arbetslivet. Kontexter, aktörer samt (o)likheter mellan utbildningskulturer. Disputationen äger rum kl. 13.00 i hörsal G, Humanisthuset. Fakultetsopponent är professor Per-Erik Ellström, Institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Peter Nilsson,
pedagogiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 97 43, 070-396 48 43,
e-post: peter.nilsson@pedag.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera