Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2005

Tillväxthormon påverkar inlärning och minne

Tillväxthormon, GH, säljs som skönhetskurer och föryngringsmedel på Internet, men är inte utforskat vetenskapligt. Madeleine Le Grevès visar i sin avhandling vd Uppsala universitet att det ger positiv effekt på inlärning och minne hos försöksdjur.

Tillväxthormon (GH) bildas i hypofysens framlob, insöndras i blodet och transporteras sedan till en mängd olika organ och vävnader ute i kroppen. Där har GH flera viktiga funktioner; bland annat bidrar hormonet till längdtillväxt och ämnesomsättning. Därför har det använts som läkemedel för barn som lider brist på tillväxthormon och riskerar dvärgväxt.
– Under senare år har det dessutom visats att tillväxthormon också kan påverka det centrala nervsystemet och förbättra flera mentala funktioner som är försämrade hos personer som lider brist på hormonet, exempelvis efter en tumöroperation i hjärnan, berättar Madeleine Le Grevès.
Men GH har också fått ett rykte som “anti-agingmedel” eller skönhetsmedel och säljs på Internet där det sägs vara ett elexir med förstärkande effekter på livskvaliteten, inte minst hos äldre eftersom tillväxthormon minskar naturligt vid åldrande. Något vetenskapigt stöd för att GH skulle fördröja åldrandet hos friska individer har dock inte funnits. Hormonets effekt på centrala nervsystemet har nämligen inte studerats närmare tidigare.
– Man har sedan länge känt till GHs effekter på ämnesomsättningen men genom vilka mekanismer hormonet påverkar hjärnan har man haft lite kännedom om, säger Madeleine Le Grevès.
Hormonets effekt uppstår genom att hormonet stimulerar specifika receptorer, eller mottagarmolekyler, i målorganen. Detta leder bland annat till sekretion av en insulin-liknande tillväxtfaktor benämnd IGF-1, som sedan förmedlar många av tillväxthormonets effekter. Båda är alltså viktiga för kroppens tillväxt och ämnesomsättning.
Madeleine Le Grevès har undersökt strukturen för hormonets receptorer i olika områden av hjärnan, och visar i djurexperimentella modeller att det ger påtagliga förbättringar av inlärning- och minnesfunktioner. Hon har även delvis klarlagt den molekylära mekanismen som ligger bakom dessa effekter. Madeleine Le Grevès tror att avhandlingen kan bidra till en förnyad syn på värdet av GH- terapi.
– Förhoppningsvis tas den mentala sidan på större allvar när det gäller patienter med brist på tillväxthormon, både barn och vuxna. Så att man inte bara fokusera på ämnesomsättningen, utan även tar hänsyn till välbefinnandet.

Kontaktinformation
Madeleine Le Grevès kan kontaktas på 018-471 4005 eller via e-post Madeleine.Legreves@farmbio.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera