Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2005

Konflikthantering på nätet – ny avhandling

Diskussionsgrupper på Internet är virtuella mötesplatser som sammanför människor med liknande intressen från hela världen. Textbaserade gruppdiskussioner i cyberrymden är dock inte helt oproblematiska. Bristen på icke-verbala signaler som kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall gör att missförstånd och verbala konflikter lätt kan uppstå. Konflikthantering i elektroniska diskussionsgrupper är föremål för en ny avhandling från Växjö universitet.

Språkforskaren Ibolya Maricic undersöker i sin avhandling hur deltagarna i två engelskspråkiga diskussionsgrupper, en med moderator och en utan, språkmässigt hanterar varandras offentliga självbilder, särskilt i situationer av konflikt. Undersökningen visar att deltagarna i båda grupperna använde sig av tre konflikthanteringsstilar: den konfronterande, den samarbetande och den undvikande stilen. Dessa stilar bestod av flera olika språkliga strategier som verbal aggression, självförsvar, motstånd, negativa och positiva känsloyttryck, humor, instämmande m.m., som yttrycktes genom diverse språkliga medel.

Den konfronterande stilen var speciellt påtaglig i gruppen utan moderator. I gruppen med moderator använde sig deltagarna av en blandning av dessa tre stilar för att motverka den ökande konfrontationen som till sist kulminerade trots moderatorns närvaro. Frånvaron av moderator och bristen på explicita umgängesregler i den andra gruppen, i kombination med deltagarnas anonymitet och diskussionsämnenas känslighet, bidrog till konfrontationer som manifesterade sig i kraftiga personangrepp. Gemensamt för båda grupperna var den mer eller mindre gradvisa övergången från meningsskiljaktigheter i sakfrågan till grova personangrepp. Baserat på undersökningen har Ibolya Maricic utarbetat en typologi av konflikthanteringsstilar och strategier i datorstödd kommunikation som kan användas för att känna igen, förebygga eller åtgärda konflikter i gruppdiskussioner i olika sammanhang.

Ibolya Maricic är verksam som forskare och lärare i engelska vid Institutionen för humaniora, Växjö universitet och har publicerat vetenskapliga artiklar om språkanvändningen i datorstödd kommunikation.

Avhandlingen “Face in cyberspace. Facework, (im)politeness and conflict in English discussion groups” försvaras den 25 februari 2005, kl. 10.15. Disputationen äger rum i sal Homeros, Växjö universitet. Opponent är dr Paul B. McIlvenny, Aalborgs universitet

Kontaktinformation
Ytterligare information:
Kontakta Ibolya Maricic, 0470-70 89 31 eller e-post: Ibolya.Maricic@vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press, 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera