Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2005

Klart om Vetenskapsrådets Starka forskningsmiljöer: Storslam för Stockholms universitet

Två av de tio grundforskningsmiljöer som får stöd av Vetenskapsrådet är vid Stockholms universitet: Psykologiska institutionen respektive Institutionen för astronomi och Fysikum tillsammans med Institutionen för fysik vid KTH – Kungliga Tekniska högskolan.

De sakkunniga på Vetenskapsrådet motiverar valet av Institutionen för astronomi och Fysikum, Stockholms universitet tillsammans med Institutionen för fysik på KTH med deras sätt att förena astrofysik, partikelfysik och kosmologi (Vetenskapen om universum). Forskningen innefattar så exotiska företeelser som supernovor, gammastrålningsblixtar, svarta hål, mörk materia och mörk energi.

– AlbaNova Universitetscentrum har nu varit igång i tre år och detta är en bekräftelse på att vi är på rätt väg. Stödet innebär ett unikt tillfälle att ytterligare stärka detta intressanta forskningsområde i Sverige och att utöka det samarbete som bedrivs mellan de tre institutionerna. Den största delen av stödet kommer att användas för en gemensam forskarskola och för gästforskarverksamhet, säger Claes Fransson, professor vid Institutionen för astronomi, Stockholms universitet.

I motiveringen till varför Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet uppmärksammas skriver de sakkunniga på Vetenskapsrådet att det så kallade Betula-projektet, genom att kombinera klinisk och teoretisk forskning, har potential att leda till ett vetenskapligt genombrott. Projektet är ett viktigt tillskott till forskningen kring åldrande och hälsa, anser de sakkunniga på Vetenskapsrådet.

Projektet handlar om att studera hur minnet utvecklas när vi blir äldre. Forskarna har vid fyra tillfällen sedan 1988 studerat en grupp på 4 000 personer. Både sociala och biologiska variabler har observerats. 4 – 5 forskare deltar i kärntruppen och runt 20-talet är knutna till forskningen. Vid testerna deltar dessutom psykologer och sjuksköterskor.

– Det här känns fantastiskt och möjliggör att vi kan genomföra ytterligare en undersökningsomgång, säger Lars-Göran Nilsson, professor vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Av 261 ansökningar från landets högskolor och universitet beviljades tio som tillsammans får 44 miljoner kronor per år i fem år. Syftet med Vetenskapsrådets satsning på starka forskningsmiljöer är att lyfta och stödja framgångsrik svensk spetsforskning. Ytterligare tre bidrag från Stockholms universitet var med i den i den slutliga uttagningsomgången.

För ytterligare information:
Claes Fransson, professor Institutionen för astronomi, tfn 08-5537 8517 e-post claes@astro.su.se
Lars-Göran Nilsson, professor Psykologiska institutionen, tfn 08-16 39 40 mobil 0733-54 63 88
e-post lgn@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera