Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2005

Metallpinnar i stället för gips

Extern fixation är ett sätt att fixera ett benbrott eller en korrigerad felställning efter en ortopedisk operation, ett alternativ till gipsning som ger patienten mycket större rörelsefrihet. Sådana fixationer kan göras med betydligt mindre risk för infektioner och mindre antibiotikaanvändning än hittills, visar en avhandling från Lunds universitet. Avhandlingen visar också att läkningen går långsammare för rökare, och att dessa oftare råkar ut för komplikationer.

Vid extern fixation hålls lemmen i önskat läge med metallpinnar som fästs i skelettet och fixeras i en yttre metallram. Metoden kan bl a användas för att korrigera felställning vid knäartros hos yngre eller aktiva patienter. Metoden är inte ny men används på de flesta sjukhus ganska sällan. Ett undantag är Universitetssjukhuset i Lund, där ortopederna gör 50-60 sådana ingrepp varje år.
– Vi har en särskild organisation för detta, med personal som tar hand om patienterna vid de återbesök de måste göra. Däremot har vi tidigare inte haft något särskilt vårdprogram utan bara gett vad vi trott vara bästa möjliga vård, förklarar avhandlingens författare Annette W-Dahl.
Hennes avhandling är tänkt att lägga grunden till ett sådant vårdprogram, genom att svara på frågor som Hur ofta behöver såren från de pinnar som förts genom huden läggas om? Är klorhexidin eller koksalt bäst för sårrengöringen? Hur mycket antibiotika bör ges i förebyggande syfte före operationen?
I sina studier har Annette W-Dahl jämfört patienter som opererats för knäartros. Resultaten visar bl a att det räcker att lägga om pinnsåren en gång i veckan, och att en dos med förebyggande antibiotika duger lika bra som tre. Det är positiva resultat för patienten och även för vården, eftersom det minskar både arbetet och sjukhusens antibiotikaanvändning.
En särskild del av avhandlingen jämför rökare och icke-rökare. Hos rökarna läkte skelettet sämre efter operationen, vilket ökade risken för infektioner (eftersom en längre tid med pinnar genom huden ger större risk för problem i pinnsåren).
– En slutsats är att man bör försöka övertyga rökare som ska opereras om att de ska sluta röka. Att sluta helt i god tid är förstås det bästa, men det finns studier som visar att det är till viss nytta även att sluta precis före operationen. Däremot hjälper det inte att bara halvera sin cigarettkonsumtion, säger lundaforskaren.
Hennes studie visar också att artrospatienterna upplevde en minskad smärta, en ökad funktion och bättre livskvalitet redan medan de hade den externa fixationen kvar på benet.

Kontaktinformation
Avhandlingen heter “Hemicallotasis in tibial osteotomy using external fixation. Patients, pin site infection and pin site care”. Annette W-Dahl träffas på tel 0704-240410, 046-175350 (arb.) eller 046-775345 (hem), eller e-post Annette.W-Dahl@ort.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera