Artikel från Forte

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 februari 2005

Mårten Palme ny professor i socialförsäkring

Mårten Palme har av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) utsetts till professor i socialförsäkring. Hur sjukförsäkringen påverkar frånvaron på arbetsplatser eller hur pensionssystemet inverkar på pensioneringsbeteendet är några av de frågor som Mårten Palme forskar om.

– Att ha blivit utsedd till den här professuren är mycket glädjande. Det betyder att jag kan fortsätta att forska och undervisa om hur socialförsäkringar påverkar ekonomiskt beteende och därigenom samhällsekonomin, säger Mårten Palme.

Men den största utmaningen som ny professor i socialförsäkring, menar han, är att producera högkvalitativ forskning om socialförsäkringar. Forskning som kan användas både inom den nationella debatten om socialförsäkringens roll i framtiden, och inom det internationella forskarsamhället.

– Att bygga upp undervisning kring socialförsäkringar på alla nivåer inom nationalekonomiundervisningen på Stockholms universitet är en annan ambition jag har.

Produktiv forskare
Mårten Palme har sedan han 1993 avlade sin filosofie doktorsexamen vid Handelshögskolan i Stockholm visat att han är produktiv forskare med bl a många internationellt publicerade artiklar. Hans forskning behandlar flera områden och visar stor bredd.

– Min forskning har genomgående varit empirisk. De första uppsatserna handlade om inkomstfördelning och berörde frågan hur olika bidrags- och skattesystem påverkar inkomstfördelningen. Senare har jag kommit att inrikta mig mer på socialförsäkringarnas roll. Jag har också studerat om det finns ett samband mellan utbildning och arbetsinkomst. Bland annat en utvärdering av hur grundskolereformen påverkat löner, utbildningsval och social mobilitet.

För närvarande har Mårten Palme flera projekt på gång, bl a studerar han hur utformningen av olika trygghetssystem inverkar på utträdet från arbetsmarknaden och arbetsutbudet i allmänhet bland de äldre i arbetskraften.

– Jag tittar också på vad som händer med sjukskrivningsbeteendet när det sker förändringar av anställningstryggheten i småföretag. Ett annat projekt som engagerar mig handlar om hur utbyggnaden av ålderspensionssystemen påverkat välfärden bland äldre.

Mårten Palme är född i Stockholm 1961. Sedan 2002 är han anställd vid Stockholms universitet och vid Växjö universitet. Förutom egen forskning, undervisning och handledning har han varit knuten till flera stora samhällsekonomiska utredningar, främst kring inkomstfördelning, skatter, socialförsäkring och pensioner.


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) är en statlig myndighet som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta gärna:

FAS huvudsekreterare Rune Åberg
Tel. 08- 775 40 71, mobil: 070-663 13 14
E-post: rune.aberg@fas.forskning.se

Mårten Palme
Tel. 08 – 16 33 07, mobil: 070-674 67 45
E-post: marten.palme@ne.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera