Artikel från Linköpings universitet
14 februari 2005

Säkrare prognoser med ny väderdator

Sveriges nya väderdator kommer att ge säkrare prognoser. Detta kraftpaket, skräddarsytt för SMHI, installeras nu på Nationellt Superdatorcentrum (NSC) vid Linköpings universitet.

Det nya datorsystemet, som fått namnet Blixt, tar nya metoder i bruk för att beräkna prognoser för väder och hav. De observationer som är grunden för prognoserna kan utnyttjas bättre än tidigare och det blir möjligt att väga samman observationer från olika tidpunkter i mer exakta nulägesbeskrivningar.

– Den bättre kartläggningen ger förutsättningar för säkrare prognoser, framförallt av lågtrycksutveckling upp till två dygn framåt, säger Lars Häggmark, meteorolog vid SMHI.

Mer avancerade beräkningar kräver också mer av datorerna. Framstegen inom prognosproduktionen blir verklighet genom utökad datorkraft och nya tekniska lösningar. Det nya datorsystemet utgörs av sammankopplade processorer i ett så kallat kluster. Konstruktionen möter nu de extremt stora kraven på kommunikation mellan beräkningsenheterna.

– Väderdatorn är specialdesignad för sitt ändamål. Att utnyttja kluster har kommit på bred front då det ger kraftfull och effektiv datorkapacitet till ett lågt pris. Vi är redan pionjärer inom utveckling och användning av kluster för prognosberäkningar och tar genom detta nya system ett stort kliv framåt internationellt sett, säger Torgny Faxén, projektledare vid NSC.

Datorsystemet har designats av NSC i samarbete med SMHI. Väderdatorn är en del i samarbetet mellan NSC och SMHI som även omfattar beräkningar inom forskning och utveckling, till exempel klimatberäkningar, såväl som drift av dessa system.

Blixt levereras och installeras av Advanced Computer Technology AB, ACT, i Linköping.

– Med denna beställning bekräftar ACT en ledande position som leverantör av datorsystem för krävande tekniska beräkningar, säger Ramiz Zand, VD vid Advanced Computer Technology.

Företaget har tidigare levererat ett flertal kluster, däribland NSC:s Monolith som tidigare var Sveriges mest kraftfulla datorsystem. Blixt installeras nu för uttestning på NSC för att senare under våren tas i drift på SMHI.

Varje dygn görs fyra prognosberäkningar för vädret och två för haven. Den nya väderdatorn blir cirka sex gånger snabbare jämfört med den dator som kommer att avvecklas.

Öppet hus
Datorsystemet Blixt kommer att visas i samband med ett Öppet Hus onsdagen den 16 februari kl 10-12. Ni hälsas välkomna till NSC, Nationellt Superdatorcentrum, Linköpings universitet Campus Valla, Hus G. Se även vägbeskrivning: www.nsc.liu.se/about/address.html

Tekniska fakta:
Blixt är ett Linux-kluster med 60 beräkningsservrar vardera utrustad med två stycken 3,2 Gigahertz Intel Xeon-processorer och 2 Gigabyte primärminne, totalt 120 processorer och 120 Gigabyte primärminne. Den teoretiska topprestandan blir 768 Gigaflop/sekund (768 miljarder flyttalsoperationer per sekund). Med de nya prognosberäkningarna kommer kraven på snabb kommunikation mellan processorerna vara mycket stort och Blixt blir därför utrustad med en ny nätverksteknologi kallad Infiniband som ger 10 Gigabit/sekund överföringshastighet mellan två servrar. Infinibandnätverket kommer från Mellanox och norska Scali AS levererar den programvara “Scali MPI Connect” som behövs för att prognosberäkningarna skall kunna kommunicera över nätverket. För att kunna spara och bearbeta utdata från väderkörningarna har den nya datorn ett disklager på 5.6 Terabyte. Kritiska komponenter är dubblerade för att minimera risken för störningar.

Kontaktinformation
Torgny Faxén, projektledare Nationellt Superdatorcentrum, 013-28 57 98, 0709-52 57 98, faxen@nsc.liu.se
Lars Häggmark, meteorolog SMHI, 011-495 83 02, 0708-49 12 61, lars.haggmark@smhi.se
Ramiz Zand, VD Advanced Computer Technology AB, 013-31 60 30, 0708-21 22 64 ramiz@act2000.se

Mer information om parterna i arbetet: www.smhi.se, www.nsc.liu.se, www.liu.se, www.act2000.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera