Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2005

Att söka sitt ursprung är centralt

Kunskapen om vem man är och varifrån man kommer är grundläggande för den egna identiteten. Sökandet efter sitt ursprung blir en central del i att hitta sig själv, bli en hel människa, och för hela existensen, känslan av att vara till.

Det visar en unik studie om svenskfödda vuxna adopterade, som gjorts vid Linköpings universitet. Sökandet efter ursprunget är viktigt antingen man har en god relation till adoptivföräldrarna eller inte. En bra uppväxt förtar inte behovet av att få veta sitt ursprung.

– Vissheten är alltid bättre än ovissheten. Allt hemlighetsmakeri är av ondo, säger Susanna Matwejeff, som gjort studien. Susanna är forskarstuderande vid Institutionen för beteendevetenskap, IBV.

Studien är kvalitativ och bygger på djupintervjuer med tjugo adopterade vuxna. Svenskfödda adopterade har inga yttre kännetecken som avslöjar att de är adopterade. De har inte heller alltid fått veta det tidigt och direkt av sina adoptivföräldrar. Ibland har den upplysningen kommit som en chock, på sidovägar.

Frågor kring den biologiska familjen och de adopterades ursprung har ofta upplevts som laddade. För adoptivföräldrarna kan det kännas som ett hot att deras barn vill ta kontakt med sina biologiska föräldrar. För barnet blir det laddat och skuldtyngt att börja söka sitt ursprung.
Ändå gör många det, förr eller senare, ofta inte förrän i vuxen ålder. Sökandet kan utlösas av en stor förändring eller en livskris, som när man föder barn eller upplever en svår sorg.

Oavsett resultatet har sökandet upplevts positivt, alltså även när kontakten med den biologiska familjen inte fallit väl ut. De adopterade rapporterar undantagslöst att självförtroendet har stärkts, liksom känslan av att man vet vem man är.

Studien anlägger också ett existentiellt perspektiv på sökprocessen.

– Kunskapen om varifrån man kommer är väsentlig för själva känslan av att finnas till, säger Susanna Matwejeff.

Ur ett existentiellt perspektiv ställer hennes studie viktiga frågor när det gäller konstgjorda befruktningar, sperma- och äggdonationer.

Kontaktinformation
Studien, som är en licentiatavhandling, heter “Svenskfödda adopterades sökprocess”. Susanna Matwejeff nås på telefon 013-16 03 94.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera