Artikel från Linköpings universitet
9 februari 2005

Akupunktur: ökat blodflöde lindrar muskelsmärta

Effekterna av akupunktur har länge haft en svag vetenskaplig grund. Men nu visar studier vid Linköpings universitet att blodflödet i musklerna ökar av nålsticken, vilket kan vara en förklaring till att metoden lindrar muskelsmärta.

Sjukgymnasten Margareta Sandberg, forskare i rehabiliteringsmedicin vid Institutionen för nervsystem och rörelseorgan, började redan 1986 behandla reumatiker och fibromyalgipatienter med akupunktur. Då rådde en stor skepsis mot metoden, men många patienter svarade bra på behandlingen. Sedan dess har ett flertal studier gjorts som visat på effekter mot olika smärttillstånd, medan betydligt färre pekat ut några specifika verkningar i vävnaderna.

I Margareta Sandbergs studie som genomförts i samarbete med Institutionen för medicinsk teknik analyserades blodflödet med så kallad photoplethysmografi (PGP). Försöken omfattade två grupper, en med friska personer och en med fibromyalgipatienter som hade smärtor i skuldermuskulaturen. I en första omgång blev de stuckna på skenbenets framsida, senare i nack- och skulderpartiet. Dessutom prövades två olika typer av stick: ytliga (subkutana) och djupare med en liten vridning. Som kontroll mättes blodflödet även i vila utan nålstick.

Resultaten visar att de två grupperna reagerade olika på behandlingen. Hos de friska ökade muskelblodflödet i skuldran tydligast vid den djupa stimuleringen. Hos fibromyalgipatienterna var det de ytliga sticken som gav den största effekten.

– Det kan vara ett objektivt tecken på att mikrocirkulationen hos fibromyalgikerna är störd, säger Margareta Sandberg.

Hennes teori om hur akupunkturen påverkar blodflödet är att nålen aktiverar smärtkänsliga nerver så att en typ av signalsubstanser, neuropeptider, frisätts. Dessa gör bland annat att blodkärlen vidgas så att de kan släppa fram mer blod. Eftersom muskelsmärta kan bero på bristande cirkulation och syrsättning, så lindras den om blodflödet ökar.

Studien beskrivs närmare i Margareta Sandbergs avhandling Acupuncture – effects on muscle blood flow and aspects of treatment in the clinical context.

Kontaktinformation
Margareta Sandberg nås på tel 013-224902, margareta.sandberg@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera