Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2005

Stormfälld skog kan karteras med militär teknik

En flygkartering gjordes i januari av FOI och Ericsson Microwave Systems med militär radarteknik monterad i FMV:s provflygplan. Försöket visar att tekniken klarar att se även mindre stormfällda områden. – Resultaten ser mycket lovande ut, säger Lars Ulander på FOI. Den här tekniken gör det möjligt att få en översikt och en detaljnivå och som varken flygfoton eller satellitbilder kan ge. Det behövs för att upptäcka mindre och spridda stormfällningar, dvs där bara en mindre del av trädbeståndet fällts. Dessutom kan man få radarbilder under dåliga väderförhållanden.

Försökskarteringen med Carabas-tekniken har gjorts både i området Växjö-Ljungby samt över Tönnersjöheden i Halland.

– Våra bilder visar tydligt att vi kan se de stormfällda träden och skilja ut dem från beståndet som fortfarande står kvar, säger Lars Ulander på FOI. Det är det svåraste när man gör flygkartering av stormfällningen. Skogsvårdsorganisationen har i sin kartering uppskattat skadorna till ungefär 70 miljoner kubikmeter, men de vet att det kan vara i underkant eftersom det är särskilt svårt att uppskatta skadornas omfattning i områden där bara en mindre del av träden tagit skada. Förutom kartering av den stormskadade skogen ger CARABAS-bilderna möjlighet att mäta virkesförråd i den stående skogen som bl.a. behövs när nya skogsbruksplaner ska upprättas.

I skogarna i södra Sverige jobbar man för högtryck för att ta vara på virket i skadade och fällda träd. Man vet dock redan nu att mycket kommer att ligga kvar i skogen när sommaren kommer och risken för stora insektsangrepp är överhängande. Mycket stora ekonomiska värden står på spel för att förebygga insektsangrepp på den stående skogen.

– En ny och mer detaljerad kartering kommer att behövas under försommaren för att få en god bild av hur mycket virke som ligger kvar i skogen, och då framförallt inne i bestånd där inte alla träd har fällts. Skogsstyrelsen är mycket intresserade av att få veta om CARABAS-radar kan vara ett komplement till vanliga flygbilder och satellitbilder i kartläggningen av också mindre stormfällda områden, säger Magnus Fridh på Skogsstyrelsens analysenhet.

Den kartering Skogsvårdsorganisationen hittills genomfört är en så kallad strategisk kartering som genomfördes med observatörer i lågflygande flygplan.

– Den operativa kartering som krävs framåt försommaren ställer krav på betydligt mer detaljinformation för att också hitta de mindre stormfällda områdena, säger Lars Ulander på FOI. Det är relativt enkelt att identifiera områden där alla träd har fällts. Det syns både på flygfoton och på satellitbilder. Problemet är att granarna i smålandsskogarna står så tätt vilket gör flygfoton och satellitbilder svårtolkade. Här har CARABAS-tekniken en chans att få ett genombrott.

Kartframställning och verifiering av CARABAS-bilderna har genomförts i samarbete med Dianthus, Lantbruksuniversitet i Umeå och Chalmers Tekniska Högskola.

FAKTA OM CARABAS
Tekniken, som fått namnet CARABAS, har tagits fram i samarbete mellan FOI och Ericsson Microwave Systems. Ursprungligen har den tagits fram för tillämpningar inom försvaret som t ex att se gömda fordon i vegetation. Tekniken har anpassats för en rad civila tillämpningar, t ex kartering av virkesförråd. Systemet bygger på radiovågor med låg frekvens som kan “se” genom regn, snö och vegetation rakt in på exempelvis trädstammar och fordon. Det fungerar och kan se mål i skogklädda områden alternativt mäta skogsbestånd oberoende av väder och ljusförhållanden.

Ericsson Microwave Systems håller på med generisk utveckling av CARABAS, där bland annat en liten radar, “lågprisvariant” kommer att ingå. Denna kan monteras på ett litet civilt flygplan av typen enmotorig Cessna, för olika civila tillämpningar, såsom skogskartering.

Kontaktinformation
Lars Ulander, FOI, forskningschef inom radarsystem, telefon 070-9277152
Björn Larsson, FOI, Intsitutionschef radarsystem, telefon 070-9277149
Evakarin Nilsson, Ericsson Microwave Systems, telefon 0709-87 25 68
Åsa Ivarsson, FOI, presskontakt, telefon 073-444 77 55

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera