2 februari 2005

Populärvetenskap:Går det att vara både kommunist och demokrat?

Om en knapp vecka drar vårens popuärvetenskapliga program igång på Luleå tekniska universitet.Populärvetenskap är som bekant samlingsnamnet för de offentliga föreläsningar, filosofiska möten och vetenskapssallader som universitetet arrangerar.Under våren står begreppet demokrati i fokus för både kvällsföreläsningarna och de filosofiska mötena.

Luleå tekniska universitets populärvetenskapliga föreläsningsserie Populärvetenskap är som vanligt “indelat” i olika typer av arrangemang – mer traditionella populärvetenskapliga föreläsningar, filosofiska möten och vetenskapssallader.
Det som förenar vårens kvällsföreläsningar är att de på olika sätt handlar om och försöker problematisera begreppet demokrati, ett begrepp som också går igen under vårens två filosofiska möten.
Går det att vara både kommunist och demokrat?
Först ut är Bo Rehnberg, som förutom att vara lärare i retorik vid Luleå tekniska universitet också gjort sig känd som vass satiriker och samhällsanalytiker. Redan nu på tisdag (8 februari) använder Bo Rehnberg George W Bush´s installationstal som ett exempel på hur retoriken kan användas för att främja eller motarbeta demokratin.

I ytterligare tre föreläsningar tar vi sedan upp demokratibegreppet från lite olika synvinklar.
Lars Elenius, fil dr i historia vid Luleå tekniska universitet, föreläser om den kommunistiska drömmen på Nordkalotten, journalisten och författaren Kaa Eneberg berättar om Kirunasvenskarna och Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet, föreläser om Sovjetunionen under Stalin, en tidsperiod som innebar en brutal omvandling av hela Sovjetsamhället.

Vårens filosofiska möten sätter även också de demokratifrågorna under lupp.
Folke Tersman, som är professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, tar upp ett av demokratins kärnproblem – förhållandet till politiska rörelser som ifrågasätter det vi uppfattar som “god demokratisk sed”.
Gustaf Arrhenius, lektor i filosofi vid Stockholms universitet, utvecklar i sin föreläsning sin syn på tanken om demokrati som ett överordnat värde och diskuterar huruvida denna tanke är rimlig eller inte.

Vetenskapssalladerna, som precis som tidigare arrangeras i samarbete med Kulturcentrum Ebeneser i centrala Luleå, tar under våren upp frågor om mobbning, kvalitetsutveckling, föräldrarollen och dofter.
Arne Forsman, fil dr i pedagogik vid Luleå tekniska universitet, tar i sin föreläsning bland annat upp det faktum att ett av skolans största problem är att elever trakasseras av klasskamrater utan att deras lärare reagerar.
Bengt Klefsjö, professor i kvalitetsteknik vid LTU, pratar kvalitet och ställer bland annat frågan om kvalitetsutveckling verkligen är vägen till nöjdare kunder eller något som kan betraktas som kejsarens nya kläder.
Kerstin Nyström, fil lic i omvårdnad, har studerat föräldrars upplevelse av föräldraskapets första år och kan bland annat konstatera att behovet av stöd är stort och att kopplingen mellan en känsla av trygghet och sådant stöd är uppenbar.
Den sista vetenskapssalladen handlar om dofter – och om hur det kommer sig att saker och ting doftar. Att uppleva sin omgivning med luktsinnet är faktiskt en fråga om kemi, ett forskningsområde som belönades med Nobelpriset 2004.
Föreläser gör universitetslektor Mats Lindberg.

Hela programmet, med tider och platser, hittar du på Luleå tekniska universitets hemsida, se länk.

Kontaktinformation
Upplysningar: Projektledare Soy Lundqvist, tel. 0920-49 16 06, 070-527 29 11, soy.lundqvist@ltu.se eller Elisabeth Engren, tel. 0920-49 16 19, elisabeth.engren@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera