Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 februari 2005

Nytt forum stärker planerna på neutronkälla till Skåne

2005-02-02, pressmeddelande från VINNOVA och Vetenskapsrådet Ett viktigt steg har tagits på vägen mot att i Skåne bygga världens kraftfullaste neutronkälla – ESS – European Spallation Source. För att stärka kontakterna internationellt och inte minst med näringslivet har en samarbetsgrupp bildats med medlemmar från de nordiska länderna och flera forskningsfinansiärer. Gruppen kallas ESS Innovation Forum.

En europeisk forskningsanläggning som ESS skulle vara ett centralt verktyg för strategiska områden som t ex energi- eller nanoteknologi. Just nu görs liknande satsningar i USA och Japan. Europa, som i dag är ledande på forskning med hjälp av neutroner, kommer när de amerikanska och japanska anläggningarna är klara om ett par år att förlora sin ledande ställning.
– En placering i Lund skulle förutom att hålla uppe den europeiska särställningen dessutom stärka Sveriges konkurrenskraft inom områden som medicin, miljö, kommunikation och livsmedel. Här finns många profilområden för Sverige, både inom nuvarande näringsliv och möjligheter till nya industriområden, säger Karin Markides, vice generaldirektör på VINNOVA.

Tillväxt och utveckling i fokus
Syftet med det nya forumet är att vara en mötesplats för forskning, näringsliv och myndigheter kring ESS, men också att sprida information och kunskap om den kapacitet som ESS kommer att erbjuda både forskningen och den industriella utvecklingen. Forumet ska även stimulera utvecklingsarbete kring den teknologi som ESS ska använda och tillhandahålla. Initiativtagare till forumet är Vetenskapsrådet och VINNOVA.
Lars Börjesson, huvudsekreterare för KFI, Kommittén för forskningens infrastrukturer, vid Vetenskapsrådet konstaterar att det är inte bara intresset från det europeiska forskarsamfundet som är stort.
– Lika viktigt är att det från många håll bedöms som att en investering i ESS skulle ha stora långsiktiga tillväxteffekter för hela samhället, såväl i Sverige som i Europa.

Klart om fem år?
Målet är att ESS ska vara klart till år 2015 och kostnaderna för projektet beräknas till 1-1,5 miljarder euro. Allan Larsson, tidigare bland annat finansminister, leder på regeringens uppdrag en utredning kring ESS eventuella placering i Öresundsregionen. Utredningen ska vara klar senast den 1 juli i år. Därefter kommer regeringen att ta ställning till frågan om ett eventuellt svenskt värdskap.

Mer information
Bakgrund bl a:
Pressmeddelande 2004-07-09: http://www.vr.se/press/index.asp?id=184&dok_id=6515
Artikel i tidningen Forska från hösten 2003: http://www.vr.se/forska/index.asp?id=681&dok_id=4804


Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Karin Markides, vice generaldirektör VINNOVA Karin.Markides@VINNOVA.SE; 08-473 3003

Lars Börjesson, huvudsekreterare, kommittén för forskningens infrastrukturer, KFI, Vetenskapsrådet Lars.Borjesson@vr.se, 08-546 44 109

Pressmeddelande skickat av:
Henrik Brånstad, pressekreterare Vinnova, Henrik.Branstad@VINNOVA.SE, 08-473 30 30 (kopplar om till mobil)
Kajsa Eriksson, presschef Vetenskapsrådet, Kajsa.Eriksson@vr.se, 08-546 44 216, 0733-66 62 16

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera