Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 februari 2005

E-handel kan stärka konkurrenskraften

Elektronisk handel mellan företag ger stora möjligheter till effektivisering och ökad konkurrenskraft inom tillverkningsindustrin. Men det är företagens grundförutsättningar som är styrande, inte de nya e-handelsteknikerna i sig, visar en doktorsavhandling vid Linköpings universitet.

Seth Jonsson vid Ekonomiska institutionens avdelning för logistik har undersökt förhållandet på såväl storföretag som mindre familjeföretag. I studien ingår bland andra Electrolux, AGA, Volvo Bussar, Bilia, Sandvik, Atlas Copco Rock Drills och Wenmec. Till grund för analyserna ligger både fallstudier och enkätundersökningar.

Resultaten pekar på många intressanta förändringar i kölvattnet av e-handelns utbredning. Eftersom inköpsverksamheten omfattar mer än hälften av företagens omsättning och två tredjedelar av produktionskostnaderna finns det stora pengar att tjäna. Ett led i en alltmer automatiserad handel är olika typer av elektroniska marknadsplatser och köpstyrda auktioner över Internet. Kombinatoriska auktioner, där flera kontrakt bjuds ut samtidigt, stärker konkurrenskraften och skapar ett högre värde för köparföretaget. Traditionella affärsförhandlingar där parterna möts öga mot öga kan ersättas av elektroniska förhandlingar inom de områden av sortimentet där varor och tjänster kan specificeras tillräckligt väl.

Samtidigt skapar e-handeln problem genom de aktiviteter och marknadsförändringar som konkurrenterna genomför. För att utnyttja de nya möjligheterna måste olika delar av inköpssortimentet samordnas med olika typer av e-handelsapplikationer, något som brister hos många företag och även i de beslutsmodeller som används. Seth Jonsson lanserar en helt ny beslutsmodell som bättre tar vara på effekterna av internationaliseringen, e-handelsanvändningen och den ökande komplexitet som tillverkningsföretagen möter.

Avhandlingen avfärdar också flera vanföreställningar kring e-handel. Den utbredda uppfattningen att mellanhändernas tid är förbi bekräftas till exempel inte av forskningsresultaten. Tvärtom ökar behovet av nya professionella aktörer som erbjuder e-handelskompetens och specifika lösningar. Däremot minskar behovet av traditionella mellanhänder, eftersom de nya teknikerna gör det möjligt att genomföra en affär direkt med en tillverkande leverantör.


Avhandlingen heter Strategic sourcing in the age of e-business: Prerequisites in manufacturing industries. Disputationen äger rum 4 februari 2005 kl 13.15 i sal Planck, Fysikhuset, Linköpings Universitet Campus Valla. Fakultetsopponent är professor Göran Persson, Norwegian School of Management.

Kontaktinformation
Seth Jonsson kan nås på 070-6421624 eller 013-281511, e-post seth.jonsson@swipnet.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera