Artikel från Uppsala universitet
31 januari 2005

Nya metoder för PET-kamera och bioteknikindustri

Ett spårämnes vikt kan vara minst lika användbar som dess strålning. Det visar Martin Lavén i sin avhandling där han utvecklat nya metoder som kan leda till ny kunskap om sjukdomar som depression och schizofreni.

Når det nya läkemedlet rätt receptorer i hjärnan? Var i kroppen sitter den misstänkta cancertumören? Vilka delar av hjärnan aktiveras vid rädsla? Dessa frågor och många andra kan besvaras med positronemissionstomografi (PET). Med hjälp av radioaktiva spårsubstanser kan en PET-kamera ge bilder av olika skeenden i kroppen.

Då en spårsubstans förts in i kroppen kan den brytas ned av olika enzymer för att på så sätt lättare kunna föras ut ur kroppen, exempelvis genom urinen. Vid en PET-undersökning är det viktigt att bestämma hur stor del av spårsubstansen som är intakt. Detta görs vanligen genom att mäta strålningen från blod. Nackdelen med denna metod är att mängden strålning reducerats så pass mycket i slutet av en undersökning att det kan vara komplicerat att utföra mätningen.

Martin Lavén har därför utvecklat nya masspektrometriska metoder med hög känslighet för att mäta stabiliteten hos olika spårsubstanser. Med dessa metoder mäts vikten hos spårmolekylerna och inte deras strålning. Det gör att stabiliteten kan bestämmas med i princip samma noggrannhet i början av en PET-undersökning som i slutet. Dessa resultat kan leda till PET-data av förbättrad kvalitet. Med hjälp av de nya metoderna identifierade Martin Lavén också en ny stabil spårsubstans som förhoppningsvis ska kunna användas för att bättre förstå och utveckla behandlingar mot sjukdomar som depression och schizofreni.

PET-substanser kan även användas till att spåra molekyler i andra miljöer än i en människa. I avhandlingen presenteras en ny metod för att avbilda och mäta spårsubstanser i miniatyriserade kemiska analyssystem. Sådana mikrosystem utvecklas för att snabbt och effektivt kunna analysera mycket små mängder av prov, t. ex. vid kartläggning av kroppens proteiner. Med den nya metoden kan provförluster mätas direkt inne i mikrokanaler, den kan därför vara till nytta vid utveckling av miniatyriserade bioteknologisystem.

Kontaktinformation
Martin Lavén kan kontaktas på 018-66 6909 eller via e-post martin.laven@kemi.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera