Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2005

Ny bok från forskningsrådet Formas:Miljömedvetna medborgare och grön politik

Hur omsätts miljöpolitiska beslut – producentansvar, miljömärkning, energieffektivisering – i praktiken? Och hur påverkar besluten människors vardagsliv, attityder, beteende och livsstil? Det diskuterar sociologen Anna-Lisa Lindén i sin nya bok Miljömedvetna medborgare och grön politik.

– Det är vi människor som orsakar de flesta miljöproblemen, säger Anna-Lisa Lindén, professor i sociologi vid Lunds universitet där hon leder forskargruppen Miljö och samhälle. Med hjälp av bra tekniska lösningar kan vi åtgärda en del, men det räcker inte. Människor måste också använda den nya tekniken och framförallt miljöanpassa sitt beteende och sin livsstil.

– Miljöpolitiska åtgärder måste vara praktiskt genomförbara och uppfattas som rimliga och rättvisa om de ska få effekt. Det är medborgarna som utför det praktiska arbetet och det är först när de förstår problem och samband som de kan ändra sitt beteende och sin livsstil, fortsätter Anna-Lisa Lindén.

Miljömedvetna medborgare och grön politik är Anna-Lisa Lindéns tredje bok om människors vardagsliv och miljöfrågor. Forskningen har bedrivits tvärvetenskapligt i samarbete med tekniker, ekonomer, geografer, ekologer och medicinare. Boken är indelad i åtta delar, Hållbar utveckling i ett samhällsekonomiskt perspektiv, Miljömedvetna medborgare och grön livsstil, Styrmedel som samhällspolitiskt kommunikationsinstrument, Gröna allianser mellan producenter och konsumenter, Frivilliga överenskommelser som förändringsinstrument, Målgrupper och styrmedel: Energieffektivisering i bostaden, Matens gröna budskap och konsumenternas makt samt Hushållsavfall och kretsloppspolitik.

De två tidigare utgivna böckerna Människa och miljö och Allmänhetens miljöpåverkan behandlar andra aspekter av människors miljöbeteende.
 
Anna-Lisa Lindén har under många år medverkat i beredning och beslut om forskningsanslag, bland annat i forskningsrådet Formas, Naturvårdsverket och VINNOVA, samt som sakkunnig i Finlands Akademi. Hon har även medverkat i regeringsuppdrag kring hållbar utveckling. Boken ges ut av Formas förlag och kostar 148:- kronor inkl moms. Den kan beställas från Liber Distribution, tel 08-690 9522, fax 08-690 9550 eller från Formas nätbokhandel www.formas.se.

Kontaktinformation
Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski, maria.guminski@formas.se 08-775 4008

Anna-Lisa Lindén, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, Anna-Lisa.Linden@soc.lu.se 046-222 8834,

Ulla Save-Öfverholm, ulla.save@formas.se , Forskningsrådet Formas, 08-775 4001, 073-656 20 21

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera