Artikel från Skogforsk
26 januari 2005

Ny metod revolutionerar skogsröjningen

Det röjs för lite i den svenska ungskogen. Hundratusentals hektar med akut röjningsbehov ger negativa följder i form av sämre värdetillväxt, ökade avverkningskostnader samt – inte minst – högre risk för vindfällning efter gallring.Men nu har forskningsinstitutet Skogforsk testat en ny röjningsteknik som kan vända den dystra trenden. Metoden är 40-60 % snabbare och 30-40 % billigare än traditionell röjning med röjsåg.- Testerna ser lovande ut, säger Isabelle Bergkvist vid Skogforsk. Om metoden motsvarar förväntningarna även vid praktisk drift kan det revolutionera svensk skogsvård.

Stråkröjning kallas den nya metoden där en röjningsmaskin tuggar sig fram genom ungskogen i stråk på drygt 2 meters bredd, vilket är det normala avståndet mellan träden efter en röjning. Däremellan lämnas en 5-7 meters mellanzon där man röjer med vanlig röjsåg.

Att stråkröjningen blir dubbelt så snabb och hälften så dyr som vanlig röjning beror på att maskinen arbetar mycket effektivt i stråken, men också på att arbetet med röjsåg i mellanzonen går mycket snabbare då man har stråken att hålla sig till.

Skogforsk fortsätter nu att följa prototypmaskiner i praktisk drift för att förfina metoderna och titta närmare på biologiska aspekter som t.ex. skadenivåer och stabilitet.

När slår metoden igenom i praktiken?

– Det är svårt att säga, nu tar ju dessutom stormens härjningar en del fokus från utvecklingsfrågorna. De biologiska aspekterna tar tid att följa upp, men vi kommer nog snart att få se fler maskiner i testverksamhet. Den låga röjningsaktiviteten i landet kräver nytänkande och stråkröjning är ett mycket lovande koncept.

Kontaktinformation
Isabelle Bergkvist, Skogforsk. 018-18 85 95, 070-558 85 87.
Malin von Essen, pressansvarig. 018-18 85 76, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera