Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 januari 2005

Integrationen av EU:s aktiemarknader avtar

Finansiell integration mellan länder ses ofta som en naturlig utveckling när en valutaunion bildats. Men Jens Nystedt konstaterar i sin doktorsavhandling, framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm, att den finansiella integrationen mellan EU:s aktiemarknader avtagit de senaste åren. Han menar att den ökade integrationen som uppmätts i tidigare studier var cykliskt driven snarare än driven av strukturella faktorer.

När IT-bubblan var som mest uppblåst valde ett antal investmentbanker att bl.a. ändra sina analytikers investeringsinriktning inom EU och EMU till att omfatta enbart en sektorroll. När bubblan sedan sprack år 2000 uppvisade dock en serie av statistiskt baserade indikatorer att den så kallade finansiella integrationen drastiskt minskade.

─ IT-bubblan överdrev graden av finansiell integration, säger Jens Nystedt. Dock finns det ett antal strukturella faktorer som på längre sikt kommer att underlätta integrationen av EU:s aktiemarknader. Lokala aktiemarknader, så som den svenska, måste i längden integrera sig med den stora aktiemarknaden ute på kontinenten för att nå goda resultat.

Avhandlingen visar också att ett antal initiativ till att harmonisera regleringar inom EU kan hjälpa portföljförvaltare att i större utsträckning diversifera hela sin portfölj över alla EU-länder samt att fokusera mer på sektorer och enskilda företag i sina investeringsanalyser av enskilda länder.

Doktorsavhandlingen inkluderar tre artiklar: ovan omskrivna “European Equity Market Integration: Cyclical or Strucutral”, “OTC versus Organized Derivative Exchange Market Competition” (handlar om hur olika derivatmarknader konkurrerar) och “Crisis Prevention and Private Sector Adaptation” (handlar om hur ett lands statsskuld bör omförhandlas).

Jens Nystedts doktorsavhandling “Competition, Regulation and Integration in International Financial Markets”, finns att beställa via Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
Jens Nystedt (nu verksam i London)
Tel: +44 207 545 9805
E-post: jens.nystedt@db.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera