Tema

Reformera EUs jordbrukspolitik

EUs jordbrukspolitik har sina rötter i efterkrigstidens livsmedelsbrist och är idag helt omodern. Problemen med köttberg, smörberg och dramatiskt stigande kostnader visar att något måste göras. Men för det krävs planeringsmodeller och -metoder för att kunna genomföra nödvändiga reformer på ett klokt sätt.

Vad händer t ex i de olika europeiska länderna om EU slopar subventionen av socker eller av spannmål? Hur påverkas respektive land om man tar bort tullarna på jordbruksprodukter från tredje världen? Idag finns inga modeller för att göra sådana analyser av följderna av olika beslut.
– För tre år sedan började vi samman med kollegor i Nederländerna och Tyskland dra upp riktlinjerna för ett forskningsprojekt som skulle utveckla de modeller som behövs. Då tyckte många att det var en helt orealistisk idé, med tanke på de många konflikterna inom EUs jordbrukspolitik.
– Men nu tycks faktiskt alla ha insett att de nuvarande subventionerna är ohållbara, och att en förändring måste göras. Därför kan man se vårt forskningsprojekt nästan som ett beställningsarbete från EU-kommissionen, säger professor Lennart Olsson.
Lennart Olsson är föreståndare för LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies. Det är LUCSUS som genom en tvärvetenskaplig forskargrupp från Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi samt Institutionen för kemiteknik ska sköta kontakterna med EU-kommissionen, nationella myndigheter och olika jordbruksintressen. Man ansvarar också för den övergripande strukturen i de komplexa datorbaserade planeringsmodeller som ska utvecklas.
Forskningsprojektet heter SEAMLESS och omfattar hela 31 forskargrupper (agronomer, ekonomer, geografer, datavetare, matematiker m fl) från 15 länder. Projektet har en budget på drygt 100 miljoner kr och ska pågå i fyra år.

SEAMLESS inleds med ett stort forskarmöte i Lund den 25-28 januari. Media är välkomna till inledningen av detta möte, som börjar med en presentation kl 13 av projektets bakgrund och arbetsplan. Mötet hålls i den stora hörsalen på Geocentrum, Sölvegatan 10 i Lund.

Mer information professor Lennart Olsson, tel 046-222 05 11 eller 0706-46 27 12, lennart.olsson@lucsus.lu.se, eller Ann Åkerman, tel 046-222 80 81 eller 0703-89 80 81, Ann.Akerman@lucsus.lu.se.

Reformera EUs jordbrukspolitik

 lästid ~ 1 min