Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 januari 2005

Stormen fällde 20-30 gånger mer än vad som vindfälls i hela landet ett normalår

Den svåra stormen i början av det nya året orsakade de värsta skadorna på skog på 100 år. Skogsstyrelsen beräknar att ca 75 miljoner kubikmeter skog föll i Götaland, vilket är 20-30 gånger mer än den genomsnittliga, årliga vindfällningen under 1970-, 1980- och 1990-talen.

Det här innebär att nästan en tiondel av den stående volymen skog i Götaland föll för stormen, och ännu mer i det mest drabbade området, västra Götalands län, Halland och Småland.

Efter stormskadorna 1969 införde Riksskogstaxeringen registreringar som möjliggör beräkningar av den årliga avgången orsakad av bland annat svåra stormar. Beräkningar, baserade på 1973-2002 års inventeringar, visar att det under normala år vindfälls 1-5 miljoner kubikmeter skog i hela landet, med ett genomsnitt på 2,9 miljoner kubikmeter. Årets stormskador är alltså av en helt annan omfattning och kommer att åsamka enskilda skogsägare stora förluster och orsaka omfattande störningar i virkesförsörjningen för landets skogsindustri.

Sett på lång sikt har det dock visat sig att enstaka händelser av det här slaget – som inträffar med ett intervall på 20-30 år – har en ganska begränsad inverkan på skogarnas produktion och på möjliga, framtida avverkningsmöjligheter. Exempelvis har den svåra stormen 1969 med påföljande insektsskador inte hindrat en betydande ökning av virkesförråd och avverkningsmöjligheter fram till nu. Om stormar eller andra omfattande skador återkommer med kortare intervaller, kan dock de långsiktiga effekterna – särskilt för de mest utsatta områdena – bli mycket märkbara.

****
Riksskogstaxeringen beskriver tillståndet, tillväxten och avverkningen i våra skogar men är även ett kraftfullt medel för miljöövervakning. Riksskogstaxeringen, som är en del av Sveriges officiella statistik, är ett projekt vid institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå.

Kontaktinformation
Göran Kempe, Riksskogstaxeringen, 090-786 82 98.
Goran.Kempe@resgeom.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera