Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2005

Nya statistiska metoder avgör om “chocker” i ekonomin har en permanent effekt

Har slumpmässiga störningar eller “chocker” i ekonomin en permanent effekt på t.ex. räntan i Sverige eller kommer deras inverkan att dö ut över tiden? Med andra ord, kan man påvisa om räntan har en så kallad enhetsrot eller inte? Ur prognossynpunkt är det mycket viktigt att statistiskt kunna säkerställa svaret på denna fråga och just detta studerar Rickard Sandberg, vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS), i sin doktorsavhandling.

Rickard Sandbergs avhandling kan ses som en verktygslåda för exempelvis prognosmakare. Ur denna kan de välja lämpliga verktyg för att finna bevis eller motbevis för rådande ekonomiska teorier och avgöra existensen av enhetsrötter. Rickard Sandberg introducerar nämligen mer plausibla modeller (ickelinjära modeller snarare än linjära) i sin avhandling. Under antagandet att de tillhandahåller en mer adekvat beskrivning av de ekonomiska variablernas evolution, ger han förslag på nya statistiska metoder som kan ge nya svar på den initialt ställda frågan (om man kan påvisa om räntan har en enhetsrot eller inte). De metoder som presenteras i avhandlingen är dessutom enkla att applicera.

– Problemet med flertalet av de existerande statistiska metoder som ska ge svar på frågan om räntan har en enhetsrot eller inte, är att de ger samma utslag, säger Rickard Sandberg. Metoderna visar allt för ofta att slumpmässiga störningar har en permanent effekt, och att en enhetsrot finns. I många avseenden är det ett icke-önskvärt utfall och bestrider flertalet rådande ekonomiska teorier. En förklaring är att metoderna är baserade på för enkla modeller och orealistiska antaganden för att kunna ge en relevant beskrivining av t.ex. räntans beteende över tiden.

I avhandlingen utvecklas också nya metoder för att ur ett multinationellt perspektiv (exempelvis observationer för någon ekonomisk variabel över tiden i flera länder – en så kallad paneldatamodell) utröna om slumpmässiga störningarna har en gemensam permanent effekt på på t.ex. räntorna inom EU-länderna.

Avhandlingen “Testing the Unit Root Hypothesis in Nonlinear Time Series and Panel Models” finns att beställa via Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
Rickard Sandberg, Institutionen för ekonomisk statistik och beslutsstöd vid HHS
Tel: 08-736 92 41
E-post: rickard.sandberg@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera