18 januari 2005

Kvalitetsklassning av sågtimmer kan automatiseras

Sågverkens kvalitetsklassning av sågtimmer, som idag sker manuellt, skulle kunna automatiseras. Det visar en doktorsavhandling vid institutionen för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala. En metod är att använda laserteknik och kameror, en teknik som redan installerats vid många sågverk för att mäta stockens dimension. En annan metod är att utnyttja ljudvågors spridning i stocken.

Kvalitetsklassningen av sågtimmer går idag till så, att en virkesmätare granskar stocken under cirka två sekunder. Med tanke på de enorma mängder sågtimmer som mäts in varje år skulle metoden kunna effektiviseras. Nya tekniker har utvecklats, som är mer ändamålsenliga för mätning av viktiga timmeregenskaper.

I avhandlingen har två metoder för automatisk kvalitetsklassning av sågtimmer studerats. Den första metoden är klassning med hjälp av stockens yttre form, uppmätt med hjälp av laserteknik och kameror. Avhandlingen visar att tekniken också skulle kunna utnyttjas för kvalitetsklassning, inte bara för dimensionsberäkning.

Den andra metoden baseras på sambandet mellan stockens egenfrekvens och dess hållfasthet. Egenfrekvensen mäts efter det att en ljudvåg alstrats med en ljudimpuls på en stockända. Studier visar att denna egenfrekvens är en viktig indikator på stockens hållfasthetsegenskaper och därmed skulle kunna användas i kvalitetsklassningen.

Arbetet har utförts i nära samarbete med sågverksnäringen.

Fredagen den 21 januari kl 9.00 försvarar jägmästare Jacob Edlund, institutionen för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala, sin avhandling med titeln Metoder för klassning av sågtimmer (Methods for Automatic Grading of Saw Logs).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Opponent: Skog Dr Peter Gjerdrum, Norwegian Forest Research Institute, Ås, Norge.

Lokal: FU 26, SLU i Uppsala.

Mer information: Jacob Edlund, institutionen för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala, tel 018-12 16 27.

E-post: Jacob.Edlund@spm.slu.se

Länk till sammanfattning på engelska och avhandlingen i pdf-format: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000720/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera