Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2005

Stormskador går att förebygga

*******Stormen i södra Sverige har orsakat skador på skogen i en omfattning som kanske aldrig tidigare skådats. Många frågar sig nu om det finns möjligheter att förebygga vindskador. Några svar finns vid SLU, hos forskare vid forskningsprogrammet SUFOR.


Kristina Blennow, docent vid forskningsprogrammet SUFOR, SLU i Alnarp, har forskat på stormskador i skogsbruket. Genom att studera vindklimat har hon konstaterat att frekvensen av stormar inte har ökat under det senaste seklet, samtidigt som vindskadorna på skog blir allt vanligare.

– Att skadorna har ökat beror istället på skogens tillstånd, säger Kristina Blennow. Svenskt skogsbruk har ökat produktionen under 1900-talet, samtidigt som skogen också har blivit mer sårbar. 

Förklaringen till de ökade vindskadorna ligger alltså i andra faktorer. Vi har till exempel mer skog som kan blåsa ner idag, samtidigt som skogsbruket har gynnat granen på bekostnad av mer stormfasta trädslag. Dessutom har trakthyggesbruket skapat mer öppna ytor och vindkänsliga kanter. Ytterligare en förklaring är att vi idag har mycket skog i höga åldersklasser och större träd blåser omkull lättare än små.

– Detta innebär alltså att det finns möjligheter att påverka risken för vindskador, både genom val av trädslag, planering av skogsvårdsåtgärder och tidpunkt för avverkning, säger Kristina Blennow.

Inom SUFOR har man nu tagit fram en datormodell, WINDA, som beräknar sannolikheten för stormfällning för varje bestånd i ett landskap. Med hjälp av modellen fås beslutsstödjande information som gör det möjligt att genom planering minska vindskador i skogsbruket.

Läs mer om Kristina Blennows forskning på SUFOR:s hemsida http://www.sufor.nu.
Där finner du också en presentation av datormodellen WINDA, samt en rapport om risker och osäkerheter i skogsbruket, se nedan.

Risk – en del av skogsbrukets vardag
En skogsägare brottas dagligen med osäkerheter och risktaganden och skogsbrukets långa tidsperspektiv gör osäkerheterna extra stora. SUFOR forskar på risk och osäkerhetstänkande i skogsbruket. Det kan gälla allt från stormskador till sjunkande virkespriser eller barkborreangrepp.

Från SUFOR menar man att genom att strukturera osäkerheter kan såväl skogsägare som alla andra öka möjligheten att fatta bättre beslut. Man bör till exempel ställa sig frågan om det handlar om genuina osäkerheter, kunskapsosäkerheter eller värdeosäkerheter.

Genuina osäkerheter är sådana du inte kan göra något åt, som stormar eller tsunamis. Men kunskapsosäkerheten vid exempelvis stormar kan du lära dig att förebygga effekterna av. Värdeosäkerhet handlar om att du inte vet vad du vill. Innan du fattar beslut är det därför viktigt att vara klar över målet. Annars riskerar besluten att bli mindre bra.

Kanske verkar detta som självklarheter, men det har visat sig att vi människor ofta inte hanterar osäkerheter på ett aktivt sätt. SUFOR vill genom sin forskning tillhandahålla betraktelsesätt och beslutsstödjande information som kan underlätta för skogsägaren att aktivt hantera de risker och osäkerheter som skogsbruket innebär.

Läs mer i rapporten “Osäkerhet och aktiv riskhantering”
Den finns att ladda ner på http://www.sufor.nu/webbsidor/risk-2.pdf
Du kan också beställa den genom att kontakta mailto:maria.alander@ess.slu.se

En pressbild på stormfälld skog finns på http:/www.sufor.nu.

Kontaktinformation
För mer information:
• Kristina Blennow 040-41 52 30
• Ola Sallnäs 040-41 51 81

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera