Tema

Stormfällning och skadegörare

Stormfällningen ger ökad risk för att olika skadeinsekter ska angripa de fällda träden och ge skador på stående skog. Granbarkborre på gran och märgborre på tall är två ekonomiskt viktiga skadedjur.

Stora mängder vindfällen och obarkat virke förblir troligen liggande i skogen och efter bilvägar under sommaren 2005 och kan då angripas av insekter och blånadssvampar. Man kan räkna med en uppförökning av märgborrar på tall samt granbarkborre och sextandad barkborre på gran. Med ökande stammar av dessa arter ökar också risken för skador på stående skog.

Kontaktinformation
För mer information:
• Åke Lindelöw, 018-67 23 37, Ake.Lindelow@entom.slu.se (granbarkborre)
• Martin Schroeder, 018-67 23 32, Martin.Schroeder@entom.slu.se (granbarkborre)
• Bo Långström, 018,67 23 35, Bo.Langstrom@entom.slu.se (märgborre på tall)

Stormfällning och skadegörare

 lästid ~ <1 min