Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2005

Okända fotografier ger ny bild av Lee Millers konstnärsskap

Lee Millers fotografier från första hälften av 1930-talet har under de senaste tjugo åren blivit allt mer välkända. Hennes arbeten från trettiotalets andra hälft har däremot förblivit okända. Nu lyfts de fram i en avhandling från Umeå universitet.

Fotografen Lee Miller (1907-1977) föddes i USA men levde mer än halva sitt liv i andra länder. I mitten av 1920-talet började hon arbeta som fotomodell och karriären som fotograf inleddes 1929 i Paris. Hon var elev och assistent till den amerikanske fotografen Man Ray men öppnade snart en egen ateljé. I Paris grundlades hennes livslånga förhållande till surrealismen. Åren 1932-1934 drev hon en ateljé i New York tillsammans med sin bror Erik. Hon flyttade sedan till Egypten och bosatte sig slutligen 1939 permanent i England. Under andra världskriget arbetade hon som både fotograferande och skrivande krigskorrespondent för tidskriften Vogue.

Tidigare forskning har uppmärksammat Millers arbeten från Paris och New York, men det är framförallt hennes fotografier och artiklar från andra världskriget som har betonats. Hennes dubbla roller som modell och fotograf, och hennes förhållande till surrealismen har också väckt intresse. I en aktuell avhandling riktar konstvetaren Anna Rådström ljuset mot fotografierna från Egypten och Rumänien. Utan kunskap dessa fotografier går värdefull förståelse av Lee Millers fotografiska arbete förlorad.

Innan Lee Miller flyttade till Egypten hösten 1934 hade hon arbetat med porträtt, mode och reklam, men också ägnat sig åt ett friare fotografi vid sidan av de kommersiella uppdragen. Under åren i Egypten drog hon sig emellertid tillbaka från sin professionella karriär. Hon lämnade ateljén och mörkrummet som fram tills dess varit mycket viktiga arbetsplatser, men hon slutade inte att fotografera. Rolleiflexen blev hennes främsta kamera och filmerna sändes till fotolaboratorier för framkallning och kopiering. Miller fotograferade vännerna och närmiljön i Kairo, men det är framför allt hennes skildringar av det egyptiska ökenlandskapet och dess människor som utmärker sig. Hennes många fotografier av okända människor, som ibland är att likna vid informella porträtt, har inte tidigare lyfts fram. Miller fotograferade även under sina resor till andra länder. Bland dessa fotografier intar dokumentationerna från en längre vistelse i Rumänien 1938 en speciell position.

Under åren i Egypten genomgick Lee Millers fotografi betydelsefulla förändringar. Hon började att berätta om sina möten med en främmande kultur. I förhållande till hennes fotografier från Rumänien blir en närhet till ett etnografiskt/antropologiskt fotografi speciellt märkbar. Under resan i detta land var Miller högst medveten om den annalkande världskonflikten och hon tycks ha fotograferat för att bevara bilder av en värld som snart skulle förändras eller försvinna.

Fredagen den 21 januari försvarar Anna Rådström, institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Lee Miller – fotografier från 1930-talet. Disputationen äger rum kl 10.15 i Dramastudion, Humanisthuset. Fakultetsopponent är FD Henning Wettendorff, ICIS Center, Hondbæk, Danmark.

Kontaktinformation
För mer information eller intervju, kontakta gärna
Anna Rådström, institutionen för konstvetenskap, Umeå universitet
Tel: 090-786 79 65
E-post: anna.radstrom@arthist.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera