Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 januari 2005

Ingmar Bergman – från rebell till nationalmonument

• “Såsom i en spegel”. Ingmar Bergmans självbiografier• Ingmar Bergman: Profet i annat land?• Den okända “Saraband”Det är några av rubrikerna i Stockholms universitets tisdagsföreläsningar som under våren ägnas åt Ingmar Bergman.

Få svenskar har som Ingmar Bergman bidragit till att internationellt skapa bilder av Sverige och till att förmedla intresset för svensk kultur och svenskt språk över gränserna. När Stockholms universitet nu under våren 2005 ägnar de öppna tisdagsföreläsningarna åt Ingmar Bergman är serien upptakten till en rad kommande evenemang i regissörens namn.

I månadsskiftet maj-juni äger The Ingmar Bergman Symposium rum, arrangerat av Stockholms universitet och Stiftelsen Ingmar Bergman. I samband med detta lanseras också webbplatsen Ingmar Bergman: Face to Face, världens största faktasamling om Bergmans konstnärskap. Hösten 2005 öppnas Ingmar Bergmans arkiv för den internationella forskarvärlden. Arkivet, som tillkommit i nära samarbete med Stockholms universitet, förvaltas av Stiftelsen Ingmar Bergman. Ett brett spektrum av forskare inom såväl estetiska som historiska discipliner får då tillgång till ett helt unikt arkivmaterial – särskilt intressant tack vare Bergmans stora spännvidd som teater- och filmregissör och som författare, men inte minst också genom den särställning han genom åren kommit att inta i svenskt kulturliv.

– Detta unika material kommer att betyda mycket för den fortsatta forskningen om Ingmar Bergman, säger rektor Kåre Bremer. Med vårens tisdagsföreläsningar vill vi visa något av den forskning som nu finns om Ingmar Bergman, hedersdoktor vid universitetet 1975.
Serien Ingmar Bergman – från rebell till nationalmonument inleds tisdagen den 25 januari då Astrid Söderbergh Widding, professor i filmvetenskap samtalar med regissören och författaren Vilgot Sjöman under rubriken Ingmar Bergman och kannibalerna.

Föreläsningarna äger rum i Aula Magna, Frescati.

Programmet finns på www.su.se/forskning/popularvetenskap

Information om The Ingmar Bergman Symposium kommer att finnas på www.ingmarbergmanfoundation.se


Närmare upplysningar:
Agneta Paulsson, tfn 08-16 22 56, 070-696 65 15, e-post agneta.paulsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera