Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 januari 2005

Jaga bättre med varma ögon

Vissa stora rovfiskar – svärdfisk, tonfisk och en del hajarter – har förmågan att upprätthålla höga kroppstemperaturer när de jagar i djupa och kalla vatten. Svärdfisken har ett särskilt värmesystem som håller ögon och hjärna 10-15 grader varmare än det omgivande vattnet. En forskargrupp vid Lunds universitet ingår i ett internationellt forskarlag som nu visat att de varma ögonen ger svärdfisken en snabbare syn, och därmed ett övertag över bytesdjuren.

– Svärdfiskar är mycket snabba simmare. Med varma ögon kan också deras näthinna reagera mycket snabbt och ge bilder med god tidsupplösning, säger Eric Warrant från Lund Vision Group, en forskargrupp vid Institutionen för cell- och organismbiologi i Lund.
Tonfiskar har en sorts värmeväxlare mellan simmusklerna och gälarna, som håller hela kroppen varmare och förbättrar både rörelse, matsmältning, ämnesomsättning och nervfunktioner. Hos svärdfisk finns ett mer specialiserat uppvärmningssystem i musklerna kring ögat, som håller bara ögon och hjärna varma genom att värma upp blodet till dessa områden.
Forskarlaget har fångat 130-200 cm långa svärdfiskar norr om Hawaii. Fiskarnas ögon var upp till 9 cm stora, vilket visar att synen är viktig för svärdfisken. De elektriska reaktionerna i ögonens näthinna vid olika temperatur och olika ljusförhållanden studerades sedan. Studien visade att temperaturen i hög grad påverkade den “temporala upplösningen”, dvs förmågan att se snabba rörelser i omgivningen.
Om inte svärdfisken kunde hålla ögonen varma skulle dess synförmåga försämras drastiskt i kallare vatten. Eftersom svärdfisken lever i delar av havet där vattentemperaturen sjunker snabbt på större djup, så ger varma ögon fisken tillgång till betydligt större jaktmarker än vad den annars skulle ha.
Skillnaden i synförmåga är ansenlig (och betydligt större än hos tonfisken, med dess mindre specialiserade uppvärmningssystem). Resultaten visar att svärdfiskens synförmåga vid 10 graders temperatur på 100 meters djup är tolv gånger högre än vad den skulle vara om ögonen höll samma temperatur som det omgivande vattnet.
Skillnaden minskar något i djupare och mörkare vatten, men även på 300 meters djup ser en uppvärmd näthinna fortfarande sju gånger bättre än en icke uppvärmd näthinna. Detta ger svärdfisken ett stort övertag när det gäller att förfölja snabbrörliga byten som t ex stora bläckfiskar.
Studien om svärdfiskarnas ögon har publicerats i den ansedda tidningen Current Biology.

Mer information Eric Warrant, tel 046-222 93 41 eller 0704-96 49 27, eric.warrant@cob.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera