Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 januari 2005

Vetenskaplig kraftsamling om sårbarhet

Den 12-14 januari 2005 arrangerar Stockholms universitet en forskningskonferens i samarbete med biståndsorganet Sida. Forskare inom en mängd olika specialiteter – till exempel antropologi, biståndsfrågor, ekonomi, ekonomisk historia, geografi, historia, klimatforskning, medicin och statskunskap – presenterar pågående och avslutade forskningsprojekt kring temat mänsklig sårbarhet.

– Vi vill skapa ett tvärvetenskapligt diskussionsforum för hur olika faktorer begränsar människors möjligheter och styr deras livsval, i synnerhet i utvecklingsländer. Nya forskningsresultat kommer att redovisas och diskuteras inom ramarna för olika vetenskapliga inriktningar. Vår förhoppning är också att inspirera till ny forskning inom det här området, säger Gudrun Dahl, en av arrangörerna och professor i socialantropologi vid Stockholms universitet.

Ämnen som avhandlas är bland annat barn och ungdomar, kvinnors reproduktiva rättigheter, klimat, korruption, miljö, etnicitet, mat och vatten, genus, hälsa, infrastruktur, lag och rätt, religion, urbanisering, krig och våld och välfärd.

– Konferensen illustrerar forskningens roll i arbetet för en rättvis och hållbar global utveckling.
Den är också en manifestation av 30 års stöd till u-landsforskning vid universitet och högskolor som ger värdefulla bidrag till det svenska utvecklingssamarbetet, säger Berit Olsson, chef för Sidas avdelning för forskningssamarbete, SAREC.

Konferensen inleds med anföranden av Kåre Bremer, rektor för Stockholms universitet och biståndsminister Carin Jämtin (s).

Konferensen är på engelska. Öppningstal, huvudtal, paneldebatter och workshops,
som alla hålls vid Stockholms universitet, är öppna för media. För information om deltagare, schema och lokaler, abstracts mm, se www.vulnerability.se
För pressanmälan och frågor, kontakta Maria Erlandsson.


Kontaktpersoner:
Maria Erlandsson, pressekreterare Stockholms universitet, tfn 08-16 39 53 mobil 070-230 88 91
Susan Selerud, projektledare Stockholms universitet, tfn 08-16 15 98 mobil 0709-59 16 90
Gudrun Dahl, professor socialantropologi Stockholms universitet, tfn 08-16 33 75 mobil 0768-60 75 89
Anne Sisask, Sida, Avdelningen för forskningssamarbete, SAREC, tfn 08-698 52 17 mobil 073-80 999 28
Agneta Halldén, Sida, Avdelningen för forskningssamarbete, SAREC, mobil 073 – 709 64 80

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera