Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 januari 2005

Nya rön om ribosomproduktion

Mattias Lövgren, Umeå universitet, har studerat några av de proteiner som är viktiga för produktion av ribosomer i tarmbakterien E.coli. Den 14 januari försvarar han sin avhandling.

Ribosomer finns i alla celler i alla levande organismer och är det maskineri i vilket all proteinsyntes sker. Ribosomernas uppbyggnad är väldigt komplex. De består av två subenheter, en mindre och en större, som båda innehåller ribonucleinsyra (RNA) och proteiner. Sammanlagt innehåller ribosomen tre RNAmolekyler och drygt femtio proteiner.

För att ribosomerna ska fungera i proteinsyntesen måste de ingående komponenterna sättas samman på rätt sätt. Det finns också ett antal proteiner som inte ingår i ribosomerna men som krävs för deras produktion.

Lövgren har i sin avhandling studerat några av de proteiner som är viktiga för produktionen av ribosomer i tarmbakterien E.coli. Proteinerna RimM och RbfA binder till ett förstadium av de mindre av ribosomernas subenheter och hjälper dem att mogna till färdiga ribosomer.

De resultat som Lövgren presenterar i avhandlingen visar att RimM binder specifikt till ett av proteinerna, S19, i den mindre subenheten. Antagligen påverkar detta subenhetens struktur i, eller i närheten, av proteinet.

Lövgren har också studerat hur ett förändrat RimM protein, som inte binder till ribosomsubenheterna, påverkar produktionen av nya ribosomer. Om RimM saknas leder detta till att proteinsyntesen blir mindre effektiv, bakterierna växer långsammare, detta kan dock i viss mån kompenseras av ökad mängd RbfA. Lövgren har undersökt hur produktionen av RbfA kan ökas.

Studierna visade också att ett annat protein, RlmB, är ansvarigt för en kemisk förändring i RNAt i den stora subenheten. RlmB påverkar dock inte ribosomernas bildande eller funktion.

Fredagen den 14 januari försvarar Mattias Lövgren, institutionen för molekylärbiologi sin avhandling med titeln “Accessory factors for ribosomal assembly” . Svensk titel: “Hjälpfaktorer för ribosomproduktion”. Disputationen äger rum i salen “Major groove” byggnad 6L, NUS. Fakultetsopponent är professor Dan Andersson, institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet.

E-publicering av avhandlingen finns på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=385

Mattias Lövgren nås på:
Tel: 090-785 67 53
E-post: mattias.lovgren@molbiol.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera