Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 januari 2005

Kirurgisk fetmabehandling effektivast vid allvarlig övervikt

En svensk studie, Swedish Obese Subjects (SOS), visar att kirurgisk behandling av patienter med allvarlig fetma leder till långsiktig viktnedgång, ökad livskvalitet och en förbättring av ett antal riskfaktorer. Jämfört med en kontrollgrupp som behandlats med konventionella metoder visade sig kirurgi vara en effektivare metod, förutom för en riskfaktor, förhöjd kolesterolhalt i blodet, där resultaten inte skiljde sig åt mellan de båda grupperna. Studien, som letts av professor Lars Sjöström vid Sahlgrenska akademin, presenteras i den amerikanska tidskriften The New England Journal of Medicine.

Att viktminskning på kort sikt också ger en minskning av risken för komplikationer kopplade till ämnesomsättningen och hjärtkärlfunktionen har varit känt tidigare. Däremot har de långsiktiga effekterna varit osäkra.

I den aktuella studien har forskarna följt två olika grupper av försökspersoner. Den ena gruppen bestående av 2010 personer hade genomgått kirurgisk behandling, medan den andra gruppen (2037 personer med allvarlig fetma) hade behandlats med konventionella metoder. Försöksdeltagarna kontrollerades bland annat efter två och tio år. Efter två år hade vikten ökat med 0,1 procent hos kontrollgruppen, medan vikten minskat med 23,4 procent hos dem som genomgått kirurgisk behandling.

Efter tio år hade vikten ökat med 1,6 procent från ursprungsvikten hos kontrollgruppen. Hos kirurgigruppen var viktnedgången 16,1 procent. Energiintaget var lägre och andelen fysiskt aktiva större i gruppen som behandlats kirurgiskt under hela observationsperioden. Såväl efter två som tio år var utfallet bättre i kirurggruppen beträffande flera riskfaktorer såsom diabetes och högt blodtryck.

Tidskriften kommenterar arbetet i en Editorial och konstaterar att kirurgisk fetmabehandling för närvarande är den effektivaste terapin vid svår övervikt.

För vidare information kontakta Jarl Torgerson, docent Sahlgrenska akademin och verksamhetschef NÄL, telefon 0705 75 67 89.

Tidskrift: The New England Journal av Medicine, December 23, 2004

Artikelns titel: Lifestyle, Diabetes, and Cardiovascular Risk Factors 10 Years after Bariatric Surgery

Författare: Lars Sjöström, M.D., Ph.D., Anna-Karin Lindroos, Ph.D., Markku Peltonen, Ph.D., Jarl Torgerson, M.D., Ph.D.,Claude Bouchard, Ph.D., Björn Carlsson, M.D., Ph.D., Sven Dahlgren, M.D., Ph.D., Bo Larsson, M.D., Ph.D., Kristina Narbro, Ph.D., Carl David Sjöström, M.D., Ph.D., Marianne Sullivan, Ph.D., and Hans Wedel, Ph.D., for the Swedish Obese Subjects Study Scientific Group*

Kontaktinformation
Mauritz Ljungman, informationschef

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

mobiltelefon: 070-944 71 98

e-post: mauritz.ljungman@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera