Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2004

Wallenbergpengar till “humanistlaboratorium”

Humanistlaboratoriet är namnet på en planerad ny enhet vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet, där det ska bedrivas flervetenskaplig spetsforskning om språk, kommunikation och tänkande. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse har nu gett projektet ett anslag på 15 miljoner kronor för forskningsutrustning.

– Det har utvecklats många nya metoder för att i realtid studera hur vi talar, lyssnar, läser och skriver samt hur hjärnan arbetar under dessa förlopp. De kan ge en ny bild av människan som kognitiv och kommunikativ varelse, menar professorerna Sven Strömqvist och Peter Gärdenfors, som står bakom ansökan.
Här är några av de verksamheter som är tänkta att ingå i Humanistlaboratoriet:
• en virtuell verklighets-miljö (VR) där man bl a kan studera hur gester, blickar och tal används när människor kommunicerar med virtuella samtalspartners eller hanterar teknisk utrustning
• ett fysiologilaboratorium med möjligheter att mäta t ex aktiviteten i hjärnbarken vid tal och lyssnande, samt en kroppsrörelsemätare med vars hjälp man kan studera gester och kroppsspråk
• en ögonrörelsemätare, som mäter vad blicken riktas mot när någon t ex läser, skriver eller hanterar olika instrument
• ett inlärningslaboratorium där man kan göra experiment med datoriserade test-, diagnos- och stödverktyg och nätbaserat lärande
• ett akustiklaboratorium där man kan forska om uppfattning av och reaktioner på tal, hur betoning fungerar i olika språk, hur människor reagerar på tal, musik och ljud under olika omständigheter m m.
Humanistlaboratoriet kommer att kunna utnyttjas av forskare från både humaniora, naturvetenskap, teknik och medicin. Planerna för laboratoriet har utvecklats i samarbete med Max-Planckinstitutet för Psykolingvistik i Nijmegen i Holland.

Mer information Sven Strömqvist, tel 046-222 03 89 och Sven.Stromqvist@ling.lu.se, samt Peter Gärdenfors, 046-222 48 17 eller 0709-14 62 46, Peter.Gardenfors@lucs.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera