Tema

LTH-forskare i fint robotsällskap

Doktor Klas Nilsson vid Institutionen för Datavetenskap, LTH, har i dagarna valts in som ledamot i den internationella ingenjörssammanslutningen IEEE R&A AdCom. Klas arbetar med forskning kring produktiva robotar (www.robot.lth.se) samt inom LUCAS (www.lucas.lth.se). R&A AdCom betyder Robotics and Automation Administrative Committee, och är det centrala organet för IEEE Robotics and Automation Society.

IEEE Robotics and Automation Society verkar globalt för att utveckla och förmedla kunskap inom områdena automation och robotik:
– Det är naturligtvis både hedrande och intressant att bli invald i ledningen för en så viktigt organisation. Europa har traditionellt en stark ställning inom Automation och Robotik. Genom uppdraget får jag nu möjlighet att bättre följa utvecklingen i USA och Asien, men också att i viss mån påverka agendan och framtida satsningar. Bland annat vill jag verka för vidare–utvecklad samverkan mellan universitet och industri, samt för att ny teknik skapas och anpassas till de regionala förutsättningarna inom olika delar av världen. Därigenom kan till exempel produktion nära marknaden bli mer lönsamma och dagens globala transporter minska, kommenterar Klas Nilsson.
– Min tidigare bakgrund från såväl industrin (ABB Automation Products/Robotics) som andra akademiska områden (tekn. dr i reglerteknik, civ.ing i maskinteknik) ligger till grund för den institutionsövergripande forskning, som vi bedriver i nära samverkan med närings-livet, och det var sannolikt detta som gjorde att jag nominerades vid höstens val.

Kommittén har 18 ledamöter, varav sex byts ut varje år. Klas Nilsson får nu mandatet för Europa samt Mellanöstern och Afrika för de kommande tre åren.

Mer information
Mer information om IEEE Robotics and Automation Society: www.ieee.org/ras
Mer information om LUCAS: http://www.lucas.lth.se
Mer information om Produktiva Robotar: http://www.robot.lth.se

Foto på Klas Nilsson finns att ladda ned från: http://www.lucas.lth.se/about/media/041217.shtml

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Dr Klas Nilsson, Klas.Nilsson@cs.lth.se 046 222 43 04 / 0705 36 50 15
Jonas Wisbrant, Jonas.Wisbrant@cs.lth.se 046-222 34 83 / 0709-98 90 02

LTH-forskare i fint robotsällskap

 lästid ~ 1 min