Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2004

Delat förvaltarskap bidrog till räddningen av delikatess

Löjrom, en norrbottnisk delikatess. Rommen smakar inte bara bra den är också av kulturell betydelse för länet och av ekonomisk betydelse för länets yrkesfiskare.I förra veckan disputerade doktoranden Carl Rova vid Luleå tekniska universitet. Hans avhandling handlar om resultatet av det delade förvaltarskapet av siklöjsfisket.

Fisket av siklöja utgör, under goda år, 60 till 70 procent av den norrbottniske yrkesfiskarens årsinkomst. Löjrommen är inte heller bara av ekonomisk betydelse för yrkesfiskaren utan har också en kulturell och marknadsföringsmässig betydelse för hela länet.
I slutet av nittiotalet var löjrommens existens hotad. Beståndet av siklöja minskade.
Fiskerimyndigheten ville ha ett antal begränsningar och regleringar men, efter ett förslag från Svenska ostkustfiskarnas centralförbund, blev det istället ett delat förvaltarskap mellan fiskerimyndigheterna och yrkesfiskarna längs Norrbottenskusten som nu själva fick sätta de regleringar de tyckte var nödvändiga för att rädda beståndet av siklöja.

Carl Rova disputerade i förra veckan vid Luleå tekniska universitet. Han har tittat på det delade förvaltarskapet. Han kan se många fördelar; att yrkesfiskarna själva sätter regleringar och begränsningar gör dem mindre benägna att bryta mot dem. Beståndet av siklöja har ökat vilket Carl Rova menar beror bland annat på det delade förvaltningsskapet men också på biologiska orsaker och ett minskat antal tråltillstånd.
Rova menar dock att det är viktigt att förvaltarskapet fortsätter att utvecklas. Yrkesfiskarna har visat att det kan ta ansvar vad gäller sätta begränsningar, nu måste de också få lätta på dem. Detta för att systemet inte ska förlora sin legitimitet.
Då det alltid i fisket kommer bättre och sämre tider måste man bygga en förvaltning som gör att man, undre bättre tider, kan rusta sig för de sämre.

Carl Rova har fått positiva reaktioner på sin avhandling från både myndigheterna och yrkesfiskarna.
Rovas avhandling har titeln Flipping the pyramid – lessons from converting top – down management of bleak-row fishing. I sin forskning har han gjort djupintervjuer med 31 av Norrbottens 39 yrkesfiskare.
Den sydligaste fjärden i Norrbotten där siklöja fiskas är vid Jävre, söder om Piteå.

Bild av Carl Rova kan beställas via Sofia Eriksson, se kontaktuppgifter nedan.

Upplysningar: Carl Rova, 0920-49 23 29, carl.rova@ies.luth.se
eller informatör Sofia Eriksson, tel. 0920-49 16 73, 070-698 16 73 eller sofia.eriksson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera