Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

Utökat samarbete mellan Volvo och Chalmers ska långsiktigt stärka svensk fordonsindustri

För att behålla konkurrenskraft och förbättra industrins framtida möjligheter har Volvo och Chalmers enats om ett utökat forskningssamarbete vars mål är att ta fram mer miljövänliga dieselmotorer samt utveckla fordonens elektronik och säkerhet.

Den svenska fordonsindustrin med sin bas i Västsverige spelar en avgörande roll för Sveriges ekonomi. Bara exporten från Volvokoncernen och Volvo Personvagnar uppgår till omkring 140 miljarder per år, nästan 15 procent av den totala exporten.

Satsningar på forskning och ett nära samarbete mellan forskningsinstitutioner och näringsliv är avgörande för den framtida utvecklingen av svensk industri. Det visar det mångåriga samarbetet mellan Volvo och Chalmers men också erfarenheter från andra delar av svensk industri.

När produktionen flyttar försvinner ofta även forskningen vilket i sin tur leder till sämre möjligheter för den kvarvarande industrin att lyckas och utvecklas. Studier gjorda vid Chalmers av svensk produktion av elektrovaror och telekom under 90-talet visar på tydliga samband mellan produktion och forskning.

När produktionen av elektrovaror, bland annat vitvaror, och telekomutrustning flyttade från landet, minskade även den Sverigebaserade forskningen inom dessa områden vilket i sin tur ledde till ytterligare minskad inhemsk produktion. Från att tidigare ha exporterat betydligt mer än vad vi importerade inom båda dessa områden, är idag export och import lika stora.

– Företag som inte förstår värdet av en stark koppling mellan forskning, produktutveckling och produktion riskerar att gå samma öde till mötes som varvsindustrin, hävdar chalmersprofessorn Anders Kinnander.

Bilindustrin i Västra Sverige omfattar tillverkning av fordon och fordonskomponenter, forskning och utbildning. Chalmers samarbetar sedan länge med fordonsindustrin inom dessa områden och alla parter välkomnar de förslag till förstärkning av forskningen som lagts av regeringen. För att ytterligare stärka regionen har AB Volvo, Volvo Car Corporation och Chalmers beslutat att fördjupa sin samverkan.

Det utökade forskningssamarbetet mellan Volvo och Chalmers skall ske via det nya programmet “Volvo Ramprogram”. I en avsiktsdeklaration som parterna undertecknat lyfts framför allt tre teknikområden fram: miljö (dieselmotorer), fordonssäkerhet och fordonselektronik. Miljö och säkerhet är kärnvärden för både Volvokoncernen och Volvo Personvagnar men, tillsammans med elektronik, också områden inom vilka Chalmers har gedigen erfarenhet och ledande kompetens.

I det fortsatta arbetet kommer en övergripande styrgrupp samt arbetsgrupper för de olika teknikområdena att tillsättas. Dessa ansvarar för att skapa projektportföljer inom respektive område. Projekten skall genomföras med tillgång till både Chalmers samlade resurser inom olika institutioner och näringslivets FoU-resurser.

Projekten bygger på doktorander som handleds både från högskolan och näringslivet. Arbetet kompletteras med erfaren personal från alla parter. Denna arbetsform kommer att främja kompetens- och erfarenhetsutbytet mellan industrin och Chalmers. Målet är att nå en nivå om tio doktorander per teknikområde.

Fordonsteknisk forskning är ett strategiskt viktigt område att långsiktigt prioritera för framtida utveckling. Chalmers åtar sig därför att ställa högkvalitativa forsknings- och utbildningsresurser till förfogande för Volvo Ramprogram. Resurserna skall omfatta både forskarstuderande och etablerade forskare, och dessutom skall man i samverkan med industrin rekrytera forskare med gott internationellt renommé till projekten och ytterligare stärka de valda teknikområdena.

Genomförandet av “Volvo Ramprogram” förutsätter betydande nationell statlig finansiering, något som parterna tillsammans skall verka för att få.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner:
Lennart Josefson, Chalmers, tel: 031-772 1507,
e-post: lennart.josefson@me.chalmers.se
Håkan Löfgren, Volvo Personvagnar, tel: 031-325 24 19,
e-post: hlofgren@volvocars.com
Lars-Göran Rosengren, Volvo Technology, tel: 031-322 6000,
e-post: lars-goran.rosengren@volvo.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera