Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 december 2004

Dans lindrar kronisk smärta!

Dansterapi kan förbättra fibromyalgipatienters välbefinnande, självuppfattning och minska deras smärtupplevelse. Det visar Eva Bojner Horwitz avhandling som hon försvarade vid Uppsala universitet den 3 december.

Eva Bojner Horwitz har i sin avhandling utvärderat de verbala, hormonella och visuella effekterna av den konstnärliga terapiformen dansterapi på kvinnliga fibromyalgipatienter. Efter 6 månaders terapi med dans visar de visuella skattningsinstrumenten på signifikanta skillnader mellan behandlingsgruppen och kontrollerna. Dessutom syntes även en tendens till en revitalisering av de kroppsliga system som reglerar stress, vilket kunde utläsas i hormonmätningarna efter åtta månaders uppföljning!
Utvärderingsinstrument som är uppbyggda kring visuell perception, dvs då patienten visuellt får tolka respektive måla av sig själv, är ett viktigt inslag vid mätning av konstnärliga terapiformer. Avhandlingen presenterar en helt ny videotolkningsteknik där patienten själv får tolka sina rörelsemönster retrospektivt efter dansbehandling. Videotolkningstekniken kan appliceras inom vård och rehabilitering av kroniska smärtpatienter, vilket gör den behändig för bland annat patienter som har svårt att sätta ord på sina känslor, så kallad alexithymi. Videotolkningsmetoden kan dessutom underlätta för både vårdpersonal och patienter att följa behandlingsförlopp efter olika former av rehabiliteringsåtgärder.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Eva Bojner Horwitz på 08-666 0069, eller 070-586 3694

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera