Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2004

Stor tillväxtpotential för japanska tjänsteföretag

Japan har länge haft ett underskott i handeln med tjänster och landets tjänsteindustri förefaller ha problem med att expandera och utvecklas. Om de kan dra nytta av sina regionala kunskaper och samtidigt bli en del av de produktionssystem som växer fram, finns dock en stor tillväxtpotential för japanska tjänsteföretag på den Asiatiska marknaden. Detta framkommer i en doktorsavhandling i ekonomisk geografi som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Japan har sedan länge haft en framskjuten position inom många tillverkningssektorer som t.ex. bilindustrin och elektronikindustrin. Inom tjänstesektorn däremot ligger Japan efter de mest avancerade OECD-ekonomierna och har sedan länge ett underskott i handeln med tjänster. En orsak till detta är att japanska företag inte har varit konkurrensutsatta på sin hemmamarknad i lika stor utsträckning som de västerländska tjänsteföretagen, bl a beroende på att västföretag är ovana vid att göra affärer i Japan.

En annan orsak är den japanska näringslivsstrukturen med stora industrigrupper, vilken medfört att företagen haft en trogen kundkrets utan att behöva prestera i paritet med ledande internationella företag. Den hårdnande konkurrensen på världsmarknaden har dock lett till att japanska företag aktiva på den internationella marknaden ständigt måste uppgradera sina kunskapsnivåer och leverera vinster, i annat fall stängs verksamheterna.

– Det finns också geografiska skillnader, säger författaren Patrik Ström. I Asien har de japanska företagen varit mer framgångsrika än i Europa och där satsar man också på att stärka sin position inför framtiden. Detta hänger samman med den snabba ekonomiska utvecklingen regionen sett under de senaste decennierna.

Tid för disputation: fredag 17 december 13.00
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Patrik Ström
Avhandlingens titel: “The ´Lagged` Internationalization of Japanese Professional Business Service Firms: Experiences from the UK and Singapore”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: Patrik Ström, telefon 031-773 1404, mobil 0703-752811, e-post patrik.strom@geography.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera