Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2004

Administrationen ökar i moderna organisationer

Alltmer tid tycks ägnas åt administrativa uppgifter i den moderna organisationen, så även inom polisen. Anders Ivarsson Westerberg, vid Handelshögskolan i Stockholm, studerar i sin doktorsavhandling hur den svenska polisorganisationen förändrats ur ett administrativt perspektiv, under åren 1965-2003. Han konstaterar bl.a. att polisens administrativa arbete har ökat och blivit mer komplext samt att det förändrats innehållsmässigt.

– En förändring som jag sett är att många rutinmässiga administrativa arbetsuppgifter flyttat till poliserna samtidigt som akademiker har rekryterats till mer kvalificerad administration, säger Anders Ivarsson Westerberg. Detta fenomen kallas “amatörisering” respektive “professionalisering” av det administrativa arbetet.

Teoretiskt utgår studien och analysen från begreppet administration som var vanligt i organisationsteorin tidigare men som idag nästan försvunnit. Anders ägnar en del av avhandlingen åt en begreppsutredning/begreppsutveckling där administrationsbegreppet separeras i tre typer med olika egenskaper: konstituerande, effektiviserande och legitimerande administration.

– I polisorganisationen är det främst administrativa aktiviteter av effektiviserande och legitimerande typ som har ökat, fortsätter Anders. Några orsaker till detta är att den administrativa kapaciteten ökat, att det skett en ideologiförändring och att det ställs allt större krav på administrationen. Annorlunda uttryckt: möjligheten, viljan och tvånget att administrera har ökat.

Administration ses ofta som något nödvändigt ont i organisationer och att för mycket administrativt arbete leder till ineffektivitet. Samtidigt har administrativt arbete blivit alltmer statusfyllt att arbeta med och är en förutsättning för att organisationer ska fungera.

– Administrativa uppgifter fyller en viktig funktion i varje organisation men jag ser också att det styrs och leds, redovisas och följs upp, och införs nya modeller och system i sådan omfattning att det finns risk att personalen överhopas av arbetsuppgifter. Uppgifter som sedan läggs till den ordinarie verksamheten, avslutar Anders.

Anders Ivarsson Westerberg disputerar den 21 december kl.13.15 i sal KAW, Handelshögskolan, Sveavägen 65. Hans doktorsavhandling “Papperspolisen – varför ökar administrationen i moderna organisationer” finns att beställa från Ekonomiska Forskningsinstitutet, vid Handelshögskolan, e-post: efi@hhs.se.

Kontaktinformation
Anders Ivarsson Westerberg, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-674 74 11
E-post: Anders.Ivarsson-Westerberg@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera