Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 december 2004

Köp eller sälj: Vad säger egentligen finansanalytikernas rekommendationer?

I dag är en stor del av oss svenskar “börshajar”, även om de flesta av oss varken är särskilt stora eller särskilt aktiva. “Fondplacering” och “aktieportfölj” är substantiv som omfattar alla och många är de som lyssnar till och försöker följa finansanalytikernas rekommendationer.Men vad säger rekommendationerna egentligen? Och hur tas de fram? Behandlas placerarna lika?

Jeaneth Johanssons doktorsavhandling Information use – Empirical studies of financial analysts visar att finansanalytikernas rekommendationer är tvetydiga.
En köprekommendation innebär inte alltid köp och den kan också få olika betydelse för olika investerare.

Finansanalytikerna använder direkta säljrekommendationer sparsamt och de kommuniceras i subtilare form. Nyanser i den skriftliga texten, styrka och riktning på ändringar och muntliga diskussioner med analytikerna hjälper framför allt de stora placerarna att förstå vad som ligger bakom en ändring.

– Studien visar att orsaken till den tvetydiga informationen bland annat finns i analytikernas beroendeförhållande till företag och investerare, tidsfördröjningar i att ge ut ändringar samt analytikernas roll att generera affärer till den egna firman, säger Jeaneth Johansson.

– Rekommendationen “köp” har till exempel större möjlighet att generera affärer än rekommendationen “sälj”. Det går alltid att köpa en aktie. De investerare som är mest beroende av professionella råd har otillräcklig hjälp av att bara läsa rekommendationerna.

Strävan efter nyheter och direktkontakter med företagsrepresentanter är enligt Jeaneth Johanssons studier centrala delar i analytikerns arbete, något som kan komma i konflikt med insiderlagstiftningen. Direktkontakter hjälper analytiker till djupare förståelse och ny information.
Avhandlingen uppmärksammar en gråzon mellan offentlig (legal) och privat (illegal) information där analytikernas och – i nästa steg – deras kunder kan få tillgång till privat information.

Jeaneth Johansson är född i Kalix och uppvuxen i Gammelstad. Hon tog sin ekonomie kandidatexamen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet 1994 och presenterade sin licentiatexamen vid Luleå tekniska universitet 1998.

Upplysningar: Jeaneth Johansson, tel. 0920-49 23 64, jeaneth.johansson@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera