Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2004

Whiplashskada kan ge ätsvårigheter

En nackskada kan störa den finstämda samordningen mellan käkens och nackens rörelser och därför medföra svårigheter att äta, konstaterar Birgitta Häggman Henrikson i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 17 december.

Samverkar käken och nacken när man gapar och tuggar? Kan man få besvär med att äta efter en whiplashskada? Dessa frågor står i fokus för studierna, som med speciell metodik kartlägger rörelserna i underkäken och huvud-nacke, muskelaktiviteten i käk- och nackmuskulaturen och uthålligheten vid tuggning hos både friska och nackskadade personer. Resultaten visar att gapning åtföljs av koordinerade rörelser i huvud-nacke med aktivitet i både käkens och nackens muskler. Under tuggning används huvud-nacke mer vid stora tuggor och hård konsistens. Om huvudet fixerades för att undvika nackrörelser orsakade detta störningar också i gapningsförmågan. Det tyder på att de nervbanor i hjärnan som styr käkens och nackens muskler är mycket nära sammankopplade, och att en naturlig käkfunktion kräver att man är frisk i både käke och nacke.

Hos personer med whiplashskada uppmättes mindre och långsammare huvud- och underkäksrörelser. Koordinationen mellan underkäks- och nackrörelserna var också försämrad. De nackskadade var dessutom mindre uthålliga under tuggning. De blev lätt uttröttade och avbröt ofta undersökningen.

Sammantaget tyder resultaten på att när man äter, gapar och tuggar används inte bara käkleden. Även nackens muskler och leder sätts i ett samverkande arbete. För en fullgod käkfunktion, dvs. för att obehindrat kunna gapa, tugga och äta, krävs hälsa inte bara i käkleden och käkmusklerna utan också i nackens leder och muskler. En nackskada kan således leda till svårigheter att äta på ett obehindrat sätt. Nackskadade individer bör därför erbjudas undersökning även av sin käkfunktion.

Birgitta Häggman-Henrikson är uppvuxen i Umeå, avlade tandläkarexamen där 1987 och har sedan 1994 varit doktorand vid enheten för klinisk oral fysiologi, där hon finns på tel. 090-785 60 81, e-post: BHHenrik@dsl.pipex.com

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för odontologi, klinisk oral fysiologi, samt Centre for Musculoskeletal Research, Högskolan i Gävle, och har titeln Neck function in rhythmic jaw activities. Svensk titel: Nackens roll i käkfunktionen.
Disputation äger rum kl 09.00 i Sal B, 9 tr, Byggnad 1D, NUS.
Fakultetsopponent är Professor Antoon DeLaat, Department for Oral and Maxillofacial Surgery, KU, Leuven.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera