Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2004

Tudelad trots allt- dualismens överlevnad i den svenska staten 1718-1987

Den 1 maj 1720 tog den svenska riksdagen ett beslut som vid den tiden uppfattades som perifert men skulle få bli betydande konsekvenser för dagens organisering av den svenska statsförvaltningen.

Idag brukar den modell som då etablerades benämnas dualismen. Med detta åsyftas den för Sverige unika uppdelningen i departement och självständiga ämbetsverk.

Catrin Andersson tar i sin avhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet upp frågan hur denna modell kunnat överleva under så lång tid, trots de starka kritik som återkommande riktats mot den. Genom sin undersökning av den offentliga diskussionen om dualismen, med ett urval av fyra tidpunkter då kritiken varit särskilt omfattande, ger hon en systematiserad bild av de aktörer som deltar och påverkar debatten liksom deras argument för och emot. Hon visar att dualismen av kritiker påståtts vara “odemokratisk”, “efterblifven”, “föråldrad”, “hot mot rättssäkerheten”, medan förkämpar ofta hävdat motsatsen, “modern”, “effektiv” och “garant för rättssäkerheten”. Sedan analyserar hon hur dessa aktörer bidragit till att skapa både stabilitet och förändring av den dualistiska förvaltningsmodell som etablerades för nästan 300 år sedan.

Svaret på avhandlingens huvudfråga om varför dualismen har kunnat överleva under så lång tid är, i korthet, att den bevarats genom att förändras. Olika aktörers tolkning av för- och nackdelar har borgat för att tillräckligt stöd för ett avskaffande av dualismen ännu inte funnits. Under sent 1980-tal förefaller dock hotet mot dualismens överlevnad vara större än någonsin tidigare. Genom främst det svenska EU-medlemskapet har också hotet ytterligare förstärkts.


Doktorsavhandlingens titel: Tudelad trots allt – dualismens överlevnad i den svenska staten 1718- 1987.

Disputationen äger rum onsdagen den 15 december kl. 10.00, i G-salen, Arrheniuslaboratorierna, Frescati. Opponent är docent Karl-Göran Algotsson, Uppsala universitet.

Catrin Andersson kan nås på tfn 08-674 72 74 eller e-post catrin.andersson@score.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera