Artikel från Karolinska Institutet
13 december 2004

PRESSEMINARIUM – Hur bekämpar vi infektionssjukdomar hos världens fattiga?

I år kommer över 6 miljoner människor att dö i HIV/AIDS, tuberkulos och malaria. Dessa sjukdomar sprider sig för närvarande i en rasande fart i fattiga delar av världen, och resistens mot befintliga läkemedel ökar dramatiskt. Dagens stora utmaningar för medicinsk forskning är dels att utveckla nya mediciner och vacciner innan resistens hinner utvecklas, och dels att förbättra sjukvårdssystemen.

Tillsammans med lunginflammation och diarré står HIV/AIDS, tuberkulos och malaria för 22 procent av sjukdomsbördan i världen. För att minska detta krävs nya läkemedel, vacciner och hälso- och sjukvårdssystem i de drabbade regionerna som gör enkel men effektiv behandling tillgänglig för fattiga. För att bekämpa globala sjukdomar behövs hela bredden av forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet, från grundläggande forskning i molekylärbiologi till folkhälsovetenskap och omvårdnadsforskning.

– Så mycket som hälften av all sjukdomsbörda på jorden har fattigdom som underliggande orsak. Det innebär att många människor blir sjuka, lider och dör i onödan därför att de lever i en riskfylld miljö och den lindring och bot som finns inte når alla på grund av svaga hälso- och sjukvårdssystem, säger Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.


PRESSEMINARIUM
Onsdag 15 december kl. 9-11
Karolinska Institutet, Solnavägen 1, Sal Strix, von Eulers väg 4b
Se karta: http://info.ki.se/ki/map/maps_solna/karta_solna.html


Världsledande forskare och experter berättar och svarar på frågor:

Inledning
Professor i fysiologi: Harriet Wallberg-Henriksson, Karolinska Institutets rektor.

Nya initiativ i svaga hälso- och sjukvårdssystem – såsom bilar utan vägar
Professor i internationell hälso- och sjukvårdsforskning: Göran Tomson.

Tuberkulos – Nya metoder för tidig diagnostik, nya vacciner och nya läkemedel
Professor i smittskydd: Gunilla Källenius.

HIV/AIDS – Nya förutsättningar för HIV-vacciner
Professor i virologi: Britta Wahren. Professor i vaccinforskning: Peter Liljeström.

Malaria – Nya principer för behandling och forskning om malariavaccin
Professor i infektionssjukdomar: Anders Björkman. Professor i parasitologi: Mats Wahlgren.


För anmälan: sabina.bossi@dmin.ki.se


FAKTA

HIV/AIDS
Mellan 35 och 45 miljoner människor har HIV. Varje dag blir 14 000 infekterade av HIV. 2 000 av dem är barn under 15 år. Hittills i år har 4,9 miljoner människor blivit HIV-positiva och 3,1 miljoner människor har dött i AIDS. Dödstalen har ökat med 7 % bara på ett år.

Tuberkulos
En tredjedel av världens nuvarande befolkning är infekterad med tuberkelbakterier. Av dessa insjuknar i normala fall cirka 10 procent. Det innebär att en person i sekunden infekteras av tuberkulos.
Det största antalet nya fall sker i Sydöstasien, dvs. 33%. I regionen Afrika söder om Sahara är 350 av 100 000 smittade, dvs. dubbelt så många som i Sydöstasien. Orsaken till detta är att antal HIV-fall är enormt i Afrika söder om Sahara och HIV-smittade har lättare att insjukna i tuberkulos. År 2002 dog 2 miljoner människor av tuberkulos. Resistens mot befintliga läkemedel utgör ett snabbt ökande hot.

Malaria
WHO uppskattar att malaria orsakar 1 miljon dödsfall varje år samt bidrar till ytterligare 1,7 miljoner dödsfall. Framförallt drabbas barn under 5 år och gravida kvinnor, en överväldigande majoritet av dessa i Afrika söder om Sahara.
Det uppskattas att ett barn dör var 30:e sekund av sjukdomen trots att malaria i dag är en sjukdom som kan både förhindras (bland annat med impregnerade myggnät och läkemedel) samt behandlas. I dag behandlas endast ett mindre antal av de mellan 300 och 500 miljoner malariafallen som inträffar varje år. Resistensen mot de vanligaste och billigaste medicinerna ökar snabbt i många länder.

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas största och mest ansedda medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera