Tema

Paranormala upplevelser och psykisk hälsa

Doktorsavhandling i psykologi av Anneli Goulding

Paranormala upplevelser som till exempel telepati och sanndrömmar ses ofta som något negativt för folks psykiska hälsa. Detta eftersom de ingår i allvarliga psykiska sjukdomar, till exempel personlighetsstörningar och psykoser. Denna doktorsavhandling ger dock stöd åt en annan bild av paranormala upplevelser, nämligen den att de egentligen är neutrala gällande kopplingen till psykisk hälsa. Ibland är de tecken på psykisk ohälsa men de kan också vara förknippade med psykisk hälsa.


Huvudsyftet med avhandlingen var att jämföra två olika teoretiska modeller med olika syn på paranormala upplevelser beträffande deras koppling till psykisk ohälsa. Samtidigt som paranormala upplevelser ofta uppfattas som negativa för folks psykiska hälsa så uppger vissa personer som haft dem att upplevelserna haft positiv inverkan på deras liv. Tidigare studier av en speciell typ av paranormal upplevelse, så kallad ut ur kroppen upplevelse, har visat att folk mycket väl kan uppleva paranormala fenomen och ändå inte visa några tecken på psykisk ohälsa.


I denna avhandling utökades antalet paranormala fenomen till att bland annat gälla alla typer av upplevelser där man får information på ett oförklarligt sätt. Dessa fenomen har direkta kopplingar till psykisk ohälsa genom att de ingår i allvarliga psykiatriska diagnoser. Deltagarna i de fyra studier som avhandlingen baseras på var dels studenter, dels personer från allmänheten. Deltagarna fick bland annat besvara frågor om paranormala upplevelser och frågor förknippade med psykisk hälsa. Resultaten från studierna visade att paranormala upplevelser i sig snarare verkar neutrala för ens psykiska hälsa än negativa. Ibland är de förvisso tecken på psykisk ohälsa men de verkar också kunna vara förknippade med psykisk hälsa.


Avhandlingens titel: Mental Health Aspects of Paranormal and Psi Related Experiences
Avhandlingsförfattare: Anneli Goulding, tel. 031-773 4265
e-post: anneli.goulding@psy.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Deborah L. Delanoy, Northampton
Tid och plats för disputation: Fredagen den 14 januari 2005 kl. 10.00, Sal F1, Psykologiska institutionen, Haraldsgatan 1, Göteborg


Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Paranormala upplevelser och psykisk hälsa

 lästid ~ 2 min