Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 december 2004

Nybildade blodkärl växer in i skelettet när det läker efter benbrott

Tidigare studier har visat att bildning av nya blodkärl som växer in i benen är nödvändig för att skelettets ben ska växa på längden. En avhandling vid Sahlgrenska akademin visar att blodkärlen växer in i benen på samma sätt när skelettet läker efter en fraktur.

De senaste decennierna har kunskapen om frakturer och hur de ska behandlas ökat. Trots det uppstår i upp till tio procent av fallen komplikationer i samband med läkningen. Det leder till komplicerade och påfrestande behandlingar för patienterna, samtidigt som vårdkostnaderna ökar. För att kunna utveckla bättre behandlingsmetoder och för att minska risken för komplikationer vid läkning är det viktigt att öka kunskapen om vad det är som sker när frakturer läker. Leg läkare Hans Mark har intresserat sig för området. Han har i sin avhandling studerat hur läkningen av brutna ben påverkas av biologiska faktorer och av hur brottet fixeras. Studierna har skett på råttor.

Benbrott läker genom att benceller vid frakturändarna producerar omogen benvävnad. Den omogna benvävnaden läker successivt över benbrottet. Benvävnaden är till en början mjuk, men förkalkas efter en tid och blir hård och därefter blir det brutna benet stabilt igen. För att benbrott ska läka är det viktigt att brottet är stabilt fixerat under läkningstiden. Det kan ske med gips eller genom operation då benbrotten kan fogas samman med hjälp av olika typer av skruvar och plattor.

Om ett benbrott med stort avstånd mellan ändarna av det avbrutna benet fixeras instabilt kan nybildningen av ben vid läkningen föregås av en broskbildning. Det leder till att det tar längre tid innan hållfast ben utvecklas. Om benet istället fixeras stabilt med litet avstånd mellan frakturändarna uppkommer starkt ben snabbare. Hans Mark visar i avhandlingen att det tidigt i läkningsförloppet inte finns någon skillnad i nybildningen av ben beroende på om benet är stabilt eller instabilt fixerat. Studierna visar också att hur mycket brosk som bildas under läkningen har stor betydelse för hållfastheten i benbrottet under läkningstiden.

Nybildning av ben efter ett benbrott är lik den nybildning som sker när skelettet växer. Där sker en förändring av broskvävnad till benvävnad och kärlnybildning har stor betydelse för processen. Tidigare experimentella studier har visat att det finns betydande likheter på cellnivå mellan nybildning av ben när kroppen växer och den när ett benbrott läker. Tidigare studier har också visat att nybildade blodkärl växer in i broskvävnaden under längdtillväxten. Hans Mark visar i sin avhandling att nybildade kärl på samma karaktäristiska sätt växer in i frakturer.

– Resultaten stödjer starkt uppfattningen att nybildning av ben i frakturer är lik den som sker när skelettet i benen växter. Upptäckten kan leda till att frakturläkning i framtiden kan påskyndas genom till exempel genterapi då generna för längdtillväxt aktiveras och därmed stimulerar läkningen, säger Hans Mark.

Avhandlingen är skriven av:

Leg läkare Hans Mark, telefon: 031-342 10 00, 031-29 33 01, 0708-29 33 00, e-post: hans.mark@vgregion.se

Handledare:

Professor Björn Rydevik, telefon: 031-342 10 00, e-post: bjorn.rydevik@orthop.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för de kirurgiska disciplinerna

Avhandlingens titel: Experimental fracture healing: Biological and biomechanical aspects

Avhandlingen är försvarad.

Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera