Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2004

Allt lättare samarbeta i Östersjöregionen

Möjligheterna till gränsöverskridande samarbeten i Östersjöregionen har avsevärt förbättrats tack vare den europeiska integrationen och utvecklingen av nätverkstjänster baserade på ny informations- och kommunikationsteknik. Genom gränsöverskridande samarbeten utvecklas kunskap, vilket medför att lokala resurser i form av utbildning, kompetens och organisatorisk kapacitet bättre tas till vara. Detta framkommer i en doktorsavhandling från Kulturgeografiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

En mängd åtgärder i syfte att sprida och fördjupa användningen av nätverkstjänster (t.ex. mobiltelefoni och olika internetjänster) har genomförts i Östersjöregionens länder och det gränsöverskridande samarbetet har förändrats i grunden sedan slutet av 80-talet. Idag sker samarbete i allt högre grad direkt mellan lokala aktörer, utan att staten eller nationella organisationer agerar mellanhänder. Nätverkssamarbete har utvecklats på de flesta områden såsom ekonomi, kultur, politik och sociala frågor.

Avhandlingens syfte har varit att undersöka hur de nya förutsättningarna påverkat den regionala utvecklingen avseende förstärkningen av det lokala näringslivets konkurrenskraft (ekonomisk förnyelse), möjligheterna till fördjupad demokrati (genom e-förvaltning och e-demokrati) och integrationen av det splittrade Östersjöområdet till en allt mer sammanhållen region (regionalisering).

I jämförelse med EU, Japan och USA har västra Östersjöregionen genomgående en stark ekonomisk position. Klyftorna mellan västra och östra Östersjöregionen har successivt minskat men är fortfarande stora på de flesta områden. Den höga tillväxten i EU:s nya medlemsländer Polen, Estland, Lettland och Litauen och den växande handeln i Östersjöregionen utgör goda förutsättningar för ökad välfärd och integration.

Tid för disputation: fredag 10 december kl 13.00
Plats: CG-salen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: David Rylander
Avhandlingens titel: “Nätverkan och regional utveckling”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta: David Rylander, telefon 0707-509967
e-post david.rylander@chello.se

_____________________________________________________
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera