Artikel från IFAU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2004

Bemanningsbranschen – en språngbräda till arbetsmarknaden för unga och invandrare?

Bemanningsbranschen verkar vara ett sätt för unga och invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden. Invandrare stannar i bemanningsföretagen kortare tid och går i högre utsträckning vidare till arbete i annan bransch, jämfört med personer födda i Sverige. Det visar en ny rapport från IFAU.

Många unga och invandrare i bemanningsföretagen
Kvinnor, unga och invandrare är överrepresenterade i bemanningsföretagen, jämfört med alla sysselsatta. Förklaringen till att kvinnor oftare än män arbetar i branschen är att verksamheten startade med uthyrning i traditionella kvinnoyrken. Andelen män i branschen har ökat efterhand. De unga stannar kortare tid i branschen än de äldre och de unga lämnar oftare bemanningsföretagen för arbete i andra verksamhetsområden. Vid en jämförelse mellan invandrare från Afrika, Asien och Sydamerika och personer födda i Sverige finner författarna att invandrarna stannar kortare tid i bemanningsbranschen och i större utsträckning går vidare till andra arbeten. En slutsats man kan dra från den snabbare genomströmningen är att en anställning i ett bemanningsföretag är ett sätt för unga och invandrare att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Bakgrund och datamaterial
Utvecklingen av bemanningsbranschen är starkt sammankopplad med de senaste tio årens stora förändringar på arbetsmarknaden. En fråga som intresserat forskare, både i Sverige och internationellt, är om en anställning i bemanningsbranschen kan vara ett sätt för grupper med svag ställning att etablera sig på arbetsmarknaden. På grund av brist på data har ämnet ändå varit mycket litet undersökt. I ett unikt datamaterial har författarna studerat individer som var sysselsatta i bemanningsbranschen under 1999. I datamaterialet finns också information om dessa individers sysselsättningsstatus 1998 och 2000. En uppföljning görs fram till 2002. Antalet anställda i branschen var i genomsnitt 21 000 år 1999 och ökade fram till 2002 till knappt 34 000 anställda.

Rapport 2004:15 “Hur fungerar bemanningsbranschen?” är skriven av Pernilla Andersson och Eskil Wadensjö, SOFI, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
Pernilla Andersson, tel: 08-16 34 47, e-post: pernilla.andersson@sofi.su.se
Eskil Wadensjö, tel: 08-16 34 48, e-post: eskil.wadensjo@sofi.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera