Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2004

Återvinning en nödvändighet i framtida avloppssystem

Avloppssystemen i våra tätorter borde kunna användas till mer än att hålla rent. Åter-vinning av näringsämnen, t ex i form av urin som kan användas som gödning i jordbruket, är ett exempel. Nya sätt att ta hand om dagvattnet är ett annat.

Dessa frågor behandlas i en doktorsavhandling av Justyna Czemiel Berndtsson, Teknisk vattenresurslära vid LTH.
Hon påpekar att traditionella, vattenbaserade avloppssystem nu börjar ifrågasättas. En rad tekniska system finns redan som möjliggör källsortering, d v s separat insamling och behandling av olika fraktioner som idag blandas i avloppsvatten.
I Sverige har avloppslösningar med urinseparering dragit till sig stor uppmärksamhet; dessutom ökar ständigt intresset för lokalt omhändertagande av dagvatten, d v s neder-börd.
I sin doktorsavhandling – “Urban wastewater systems: From disposal to reuse” – presenterar Justyna Czemiel Berndtsson resultatet från sina undersökningar av tekniska prestanda hos alternativa avloppssystem.
Främst har hon undersökt urinseparerande system och gröna tak. Gröna tak används numera som ett sätt att ta hand om dagvatten. I avhandlingen diskuteras förbättringar av dessa system men också hur vattenmiljön påverkas av olika urbana vattensystem.
Processen hur förändring från traditionella system till potentiella alternativa sanitetssystem kan ske tas också upp. Ekonomiska aspekter diskuteras liksom frågan om ansvar för återvinning av resurser.
Resultaten pekar på att det är tekniskt fullt möjligt att etablera avloppssystem som stöder källkontroll och återvinning av resurser. Teknisk utveckling av nya system är avgörande för resulatatet, men det finns också ett behov av institutionella förändringar för att stödja nya system med juridiska och ekonomiska medel.

Justyna Czemiel Berndtsson försvarar sin avhandling den 20 december kl 10.15 i sal V:A, V-huset, John Ericssons väg 1, Lunds tekniska högskola.

Kontaktinformation
Hon kan nås via telefon: 046-222 44 77, mobil: 070-5355130 eller epost: Justyna.Czemiel_Berndtsson@ tvrl.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera