Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2004

Vitamin A kan motverka effekt av vitamin D

Även måttlig vitamin A-förgiftning kan vara skadligt för skelettet. Det visar Sara Johansson i sin avhandling som hon försvarar den 10 december. Hon visar också på möjliga mekanismer bakom denna effekt.

Osteoporos, eller benskörhet, är en sjukdom som ger ökad risk för frakturer. Den utvecklas genom ett samspel mellan genetiska faktorer och miljöfaktorer som fysisk aktivitet, giftexponering och kostfaktorer. De senaste åren har ett tänkbart samband mellan ett högt intag av vitamin A och ökad risk för höftfraktur uppmärksammats. Kan ett högt intag av vitamin A bidra till utvecklingen av osteoporos? Frågan är av särskilt intresse i Skandinavien, eftersom vi har ett högt medelintag av vitamin A från kost, vitamintillskott och berikning av lättmejeriprodukter.
Från djurstudier är det känt att vitamin A är påtagligt skadligt för skelettet i bland annat råttor, som får spontana frakturer vid vitamin A-förgiftning. I dessa studier har dock doserna av vitamin A varit mycket höga, och därför medfört allmänpåverkan och död. Sara Johansson visar i sin avhandling att vitamin A-intoxikation ger minskad hållfasthet i skelettet hos råttor vid betydligt lägre doser än vad som tidigare varit känt, och att negativa effekter på skelettet kan uppstå även vid doser som inte orsakar andra symtom. Doserna i experimentet ligger fortfarande många gånger över det beräknade dagsbehovet, men eftersom vitamin A ackumuleras i kroppen är det sannolikt att även lägre doser skulle ha en skadlig effekt på längre sikt. Ytterligare studier behövs för att ringa in den nedre gränsen för toxiskt intag, vilken fortfarande inte är känd.
Sara Johansson har också studerat mekanismer för hur vitamin A kan påverka skelettet. Dels visas att vitamin A kan motverka effekten av vitamin D, vilket skulle kunna vara en indirekt mekanism för vitamin A-toxicitet. Dels visas i försök på odlade benceller att vitamin A kan påverka produktionen av proteinerna RANKL (receptor activator of nuclear factor-kB ligand) och OPG (osteoprotegerin), som är centrala för produktion och aktivering av de bennedbrytande cellerna. Regleringen av RANKL och OPG är en trolig direkt mekanism för hur vitamin A kan stimulera bennedbrytning.
– Mina resultaten stödjer hypotesen att vitamin A är skadligt även vid doser som ligger relativt nära det dagliga intaget av vitamin A hos många människor i Sverige, men för att veta säkert om vitamin A kan bidra till utvecklingen av osteoporos krävs fler studier. Men det finns anledning att undvika alltför frikostig A-vitamin-berikning av livsmedel och kosttillskott, säger Sara Johansson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Sara Johansson på 018-611 4919 eller via e-post sara.johansson@medsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera