Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 december 2004

Växter kan minska metallutsläpp från gruvavfall

I Sverige produceras enorma mängder gruvavfall i form av anrikningssand som magasineras i naturen och bildar stora sandöknar. Anrikningssanden innehåller ofta sufider som bildar surt lakvatten, ofta ner till pH 2.6, med stora mängder metaller då syret vittrar sanden.

En metod att minska vittringen är att täcka anrikningssanden vatten med en vattennivå på ca 2 m. Detta kräver emellertid höga stabila vallar, vilket medför stora kostnader för gruvbolagen och risker för vallbrott. För att förbättra vattentäckningen ytterligare föreslår växtfysiologen Eva Stoltz i sin avhandling vid Stockholms universitet att man sänker vattennivån till ett minimum och etablerar ett lager med våtmarksväxter på avfallet. Därmed kan vattenytan sänkas och kostnaden för byggandet av dammvallar reduceras. Våtmarksväxterna bidrar också till en vackrare miljö och är bättre för djurlivet.

Eva Stoltz visar att man kan etablera växter på den näringsfattiga anrikningssanden om man tillför växtnäring som t.ex. rötslam. En positiv effekt av våtmarksväxten ängsull är att den kan minska metallhalten i lakvattnet och göra det mindre surt. Växternas påverkan på metallhalten i vattnet varierar beroende på vilka mineraler sanden innehåller. Växter kan frisätta men också binda metaller, dels genom upptag i rötter och skott, och dels genom att ändra förhållanden i sanden som gör metallerna mer eller mindre rörliga.

Eva Stoltz har medverkat i det MISTRA finansierade programmet MiMi (Åtgärder mot miljöproblem från gruvavfall).


Doktorsavhandlingens titel: Phytostabilisation – use of wetland plants to treat mine tailings

Disputationen äger rum fredagen den 10 december kl. 10.00 i föreläsningssalen, Botaniska institutionen, Lilla Frescativägen 5 och kommer att vara på engelska. Opponent är Dr Marinus Otte, University College Dublin, Ireland.

Eva Stoltz kan nås på tfn 08-16 341 5 (Botaniska institutionen, 106 91 Stockholm), 070-154 81 55 eller e-post: eva.stoltz@botan.su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera