Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Uppsalaforskning i rapport om FN-reformer

Den 2 december publicerade FN:s högnivåpanel en rapport om reformer inom FN. Forskning från Uppsala universitet ligger till grund för flera av de reformförslag som presenterades.

Uppsalaprofessorn Peter Wallensteen vid institutionen för freds- och konfliktforskning har som ende svensk ingått i panelens så kallade resursgrupp. FN-rapporten refererar till hans forskning i tre delar.
Dels har rapporten utgått från den statistik som Peter Wallensteen och hans kollegor tog fram inom ramen för Konfliktdataprojektet.
– Vi definierade vad som är en konflikt och tog fram en kurva över hur många konflikter som har förekommit i världen under de senaste 60 åren. Att den statistiken är med i rapporten innebär att de finner den mest tillförlitlig. Det är ett jättefint genomslag för vår del, säger Peter Wallensteen.
Dessutom har Wallensteen och hans kollegor tagit fram förslag för hur man kan använda sanktioner på ett mer effektivt sätt. Det handlar om att rikta sanktionerna mot ledningen istället för hela landet. Forskarna föreslog också att när FN tar beslut om sanktioner ska en övervakningsgrupp tillsättas inom FN för att följa hur väl sanktionerna fungerar. Dessa förslag finns nu med i FN-rapporten.
Den tredje delen av Peter Wallensteens forskning som finns med i FN-rapporten är förslag som han och kollegan Carina Staibano har tagit fram på uppdrag av utrikesdepartementet. De båda forskarna föreslog att en kommission skulle bildas under säkerhetsrådet för att följa länder i krisartade situationer, så att FN snabbt har möjlighet att agera om situationen förvärras.
– Det är viktigt att FN inte försummar ett land när den aktuella krisen är över, utan håller hela frågan under uppsikt, säger Peter Wallensteen.
Dessa tre delar finns med i högnivåpanelens rapport. Fram till i mars ska generalsekreterare Kofi Annan lyssna av hur rapporten tas emot världen över, därefter ska han lägga fram en egen rapport med förslag på reformer. I september ska ett toppmöte hållas där reformerna är tänkta att drivas igenom.
– Går hälften av förslagen igenom blir det en av de största reformerna i FN:s historia, säger Peter Wallensteen.
FN:s högnivåpanel om hot, utmaningar och förändringar tillsattes av generalsekreterare Kofi Annan i september 2003. Ordförande i panelen är Thailands tidigare statsminister Anand Panyarachun. Verkställande sekreterare i gruppen är professor Stephen Stedman från Stanford-universitetet i USA, tillika en ofta anlitad föreläsare vid institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala. En annan känd medlem i panelen är Gro Harlem Brundtland, tidigare chef för WHO och före detta statsminister i Norge.

Kontaktinformation
Peter Wallensteen, institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet
E-post: Peter.Wallensteen@pcr.uu.se
Telefon: 018-471 23 52

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera