Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2004

Svenskt forskarstöd för hållbar utveckling i fattiga länder

20 nya miljoner möjliggör för svenska forskare att i samverkan med forskare från u-land fokusera på forskning om globala miljömål och fattiga länders naturresurser. Forskningsrådet Formas och Sida/SAREC står för vardera 5 miljoner per år under åren 2005 och 2006.

– Det känns angeläget och naturligt att Formas tar en än mer aktiv roll för att uppnå de internationella miljömålen från Johannesburg, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekretare på Formas. Flera av dessa mål är aktuella för både den industriella världen och u-länderna. Kunskap och erfarenheter från olika länder måste samverka för kunskapsuppbyggnad och lösande av akuta problem. En gemensam satsning av detta slag ligger väl i linje med såväl Formas som Sidas uppdrag, fortsätter Lisa Sennerby Forsse.

Det nya stödet innebär att svenska och utländska forskare gemensamt kan söka stöd för forskningssamarbete gällande frågor av relevans för Formas och Sida/SAREC. Halva stödet, 5 miljoner per år 2005 och 2006, avser samarbete inom ramen för CGIAR (Consultative Group of International Agricultural Research) medan andra halvan är öppen. Forskarstödet ska administreras av Formas med vetenskaplig peer review-bedömning och prioritering samt kompletteras med en bedömning av Sida/SAREC utifrån forskningens relevans. Utlysningen planeras till slutet av december och medlen ska börja användas i juli nästa år.

Kontaktinformation
Hans-Örjan Nohrstedt, 08-775 40 16 hans-orjan.nohrstedt@formas.se

Emilie von Essen, 08-775 40 38, emilie.von.essen@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera